Aleksandar Pavleski

Advokat Aleksandar Pavleski diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Nakon položenog pravosudnog i advokatskog ispita osnovao je Advokatsku kancelariju Pavleski u Beogradu, koja se pretežno bavi korporativnim pravom, pravom intelektualne svojine i naplatom potraživanja. Njegova advokatska kancelarija zastupa mnoge domaće istaknute kompanije u svojim oblastima, kao i veliki broj fizičkih lica.

Ima višegodišnje iskustvo stečeno u pravnom savetovanju klijenata u oblasti korporativnog, ugovornog, radnog prava, kao i u oblasti prava intelektualne svojine i naknade štete.

Član je Advokatske komore Beograda.

© Forum Media d.o.o. | 2018