Advokatska kancelarija Cvjetićanin & Partners

Advokatska kancelarija Cvjetićanin & Partners
Dinamična advokatska kancelarija koja već čitav niz godina pruža pravnu podršku domaćim i stranim kompanijama iz IT sektora i pomaže njihovom eksponencijalnom razvoju. Tokom tog perioda C&P se profilisala kao jedna od vodećih advokatskih kancelarija, naročito u granama IT i privrednog prava. Partner i osnivač advokatske kancelarije Nenad Cvjetićanin je autor brojnih komentara zakona i stručnih radova iz oblasti radnog prava i zaštite podataka o ličnosti, a pet godina je bio i saradnik u nastavi na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu. Aktivan je arbitar na listi arbitara Privredne komore Srbije (RNIDS) za rešavanje sporova povodom zloupotrebe internet domena.
Advokatska kancelarija C&P je moderna advokatska kancelarija, sastavljena od tima stručnjaka koji se brzo prilagođavaju zahtevima klijenata, te pružaju podršku i u srodnim granama prava (intelektualna svojina, medijsko pravo…). Sa naše strane su postavljeni visoki standardi i njih se advokatska kancerlarija u potpunosti pridržava. C&P znanjem, iskustvom i entuzijazmom svih svojih saradnika obezbeđuje kompletnu pravnu zaštitu u zemlji, a preko članstva u međunarodnim advokatskim organizacijama, C&P obezbeđuje svojim klijentima pravnu podršku i van granica Republike Srbije.

© Forum Media d.o.o. | 2018