Darko Vidić

Više od 10 godina bavi se preduzetništvom, biznis i marketing konsaltingom.
Suosnivač i direktor Green Design d.o.o kompanije i najvećeg dizajn servisa na Balkanu – Geelancer.com
Smatra se jednim od najvećih zagovornika uvođenja modernog poslovanja u domaće kompanije.

Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018