Autori i predavači

Advokatska kancelarija Cvjetićanin & Partners

Advokatska kancelarija Cvjetićanin & Partners  je dinamična advokatska kancelarija koja već čitav niz godina pruža pravnu podršku domaćim i stranim kompanijama iz IT sektora i pomaže njihovom eksponencijalnom razvoju. Tokom tog perioda C&P se profilisala kao jedna od vodećih advokatskih kancelarija, naročito u granama IT i privrednog prava. Partner i osnivač […]

Saznajte više

Aleksandar Janjušević

Aleksandar Janjušević – šef Odseka za računovodstvo i reviziju u Sektoru za finansijski sistem Ministarstva finansija Republike Srbije. Zadužen za rukovođenje i koordinaciju rada Odseka, koordiniranje pripreme zakona i podzakonskih propisa iz oblasti računovodstva i revizije koordiniranje praćenja primene zakonske regulative iz oblasti računovodstva i revizije i rad na njenom […]

Saznajte više

Aleksandar Pavleski

Advokat Aleksandar Pavleski diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Nakon položenog pravosudnog i advokatskog ispita osnovao je Advokatsku kancelariju Pavleski u Beogradu, koja se pretežno bavi korporativnim pravom, pravom intelektualne svojine i naplatom potraživanja. Njegova advokatska kancelarija zastupa mnoge domaće istaknute kompanije u svojim oblastima, kao i veliki […]

Saznajte više

Aleksandar Seničić

Aleksandar Seničić, po završetku studija Visoke hotelijerske škole, započeo je rad u turizmu kao vodič za englesko govorno područje za veći broj turističkih agencija. Od 1986. do 1988. godine obavljao je poslove turističkog predstavnika i supervizora za JUGOTURS LONDON Crnoj Gori i Hrvatskoj. Od 1990 godine u Nis Jugopetrolu započeo […]

Saznajte više

Aleksandra Damnjanović

Aleksandra Damnjanović, državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture […]

Saznajte više

Aleksandra Obradović

Studije završila u Beogradu 2001. sa zvanjem Diplomirani menadžer. Više od 15 godina iskustava u finansijama i računovodstvu u internacionalnom okruženju u sklopu različitih projekata u oblasti prava, međunarodne trgovine i carine, lokalnog razvoja i ekonomije, poreza, energetske efikasnosti  i projekta finansiranih od strane Evropske komisije. Tokom svoje karijere konstatno […]

Saznajte više

Aleksandra Popović

Dr Aleksandra Popović doktorsku disertaciju pod nazivom „Smetnje za zasnivanje radnog odnosa legitimni ciljevi i ograničenja“ na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu odbranila je 2016. godine i stekla naučni naziv doktor nauka – pravne nauke. Master studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu odbranom master rada pod nazivom „Usklađenost novog […]

Saznajte više

Aleksandra Simić

Aleksandra Simić je master ekolog: 2006. godine diplomirala je na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu. Od novembra 2007. godine zaposlena je u kompaniji FCC Eko (nekada .A.S.A. Eko), trenutno je na poziciji projekt menadžera. U desetogodišnjem iskustvu učestvovala je u različitim aktivnostima kao što su eko edukacije, pribavljanje odgovarajućih dozvola […]

Saznajte više

Aleksandra Tošović-Stevanović

Prof. dr Aleksandra Tošović-Stevanović je doktor ekonomskih nauka, vanredni profesor i naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu. Angažovana je kao predavač na  velikom broju projekata i seminara na temu poslovnih veština, veština komunikacije, poslovnog ponašanja i veština prezentovanja. Akreditovani je realizator programa stručnog usavršavanja zaposlenih u […]

Saznajte više

Aleksandra Trešnjev

Aleksandra Trešnjev na funkciji je predsednice Komore javnih izvršitelja od 2014. godine. Diplomirala je na Pravnom fakultetu univerziteta u Beogradu 2001.godine sa ocenom 9,03. Pravosudni ispit je položila sa odlikom 2004. godine, a ispit za izvršitelja 2012. godine. Imenovana je među prvim javnim izršiteljima Republike Srbije 2012. godine, za područje […]

Saznajte više

Ana Arambašić

  Ana Arambašić je advokat u advokatskom ortačkom društvu Zdravković & partneri od 2012. godine, dok je prethodno radila kao saradnik u advokatskoj kancelariji Moravčević, Vojnović & Zdravković oad u saradnji sa Schoenherr-om. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2009. godine i upisala se u Advokatsku komoru Beograda […]

Saznajte više

Ana Babić

Ana Babić, Master ekologije – Komunikacija i korporativna odgovornost/QM: Diplomirala na Prirodno-metematičkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, na Institutu za biologiju, smer ekologija. Od oktobra 2014. godine zaposlena u internacionalnoj kompaniji za upravljanje otpadom FCC. Zaposlena na poslovima PR-a, poslovima korporativne komunikacije, predstavnik rukovodstva za integrisan sistem menadžmenta kompanije FCC i […]

Saznajte više

Ana Blagojević

Ana Blagojević je Rukovodilac Grupe za spoljnotrgovinski sistem i mere zaštite u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija […]

Saznajte više

Ana Đorđević

Ana Đorđević – Ministarstvo finansija Republike Srbije […]

Saznajte više

Ana Popović

Advokat Ana Popović je partner u advokatskoj kancelariji Živković Samardžić, jednoj od vodećih kancelarija u Srbiji. Profesionalna karijera je usmerena prvenstveno na radno pravo i zapošljavanje stranaca, zaštitu podataka o ličnosti, pravo intelektualne svojine i porodično pravo. Svakodnevno savetuje klijente u postupku pripreme opštih akata poslodavca i ugovora o radu, […]

Saznajte više

Andrea Cvetanović

Andrea je advokat u AOD JPM Janković, Popović i Mitić i član je korporativnog odeljenja. Pretežno se bavi zaštitom podataka o ličnosti. Neki od projekata u kojima je Andrea učestvovala su: sprovođenje Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR) i usklađivanje sa relevantnim propisima u Institutu za molekularnu genetiku […]

Saznajte više

Andrijana Malenović

Andrijana Malenović je deo kompanije BDO od 2016. godine i trenutno je na poziciji menadžera za obračun zarada u Sektoru obračuna zarada Andrijana je ekspert sa preko 15 godina radnog iskustva u oblasti obračuna zarada, poreskih propisa, finansija i ljudskih resursa, takođe poseduje iskustvo u vodećim domaćim i međunarodnim projektima. […]

Saznajte više

Anja Šakan

Anja je advokat u AOD JPM Janković Popović Mitić i član odeljenja za korporativno pravo. Samo neke od transakcija u kojima je Anja učestvovala su: učešće u due diligence procedurama i organizaciji  podrške prilikom transakcija različitih klijenata kao što su: Elite Agro LLC, Victoria Group, Dr. Max BDC s.r.o., AGRANA […]

Saznajte više

Balša Kašćelan

Rođen je u Kotoru, Crna Gora. Diplomirao, magistrirao i doktorirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je sticao radno iskustvo kao asistent od 2000-2010. godine. Usavršavao se u Lobističkoj kancelariji Palombo and Cerrel, Washington DC, USA, ali i u okviru Junior faculty development program – Pittsburgh University, na Institutu za Istočnoevropske studije […]

Saznajte više

Biljana Lazarević

Biljana Lazarević, Senior consultant u  konsultantskoj kući Casa Forte je na listi konsultanata Evropske banke za obnovu i razvoj za program ASB (Advice for Small Business)  i internacionalni program IP (International project), realizator je nastave NAPA (Nacionalne akademije za javnu upravu) sa dugogodišnjim iskustvom u radu u privredi i bankarskom sektoru. […]

Saznajte više

Biljana Mirić Bogdanović

Odsek za porez na dobit pravnih lica u Ministarstvu finansija RS […]

Saznajte više

Biljana Sparavalo

Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Revizor je u kompaniji KRESTON MDM revizija, društvu osnovanom 2005. godine, koje pruža širok spektar usluga u različitim sferama poslovanja, kao što su usluge revizije, studije o transfernim cenama, usluge kontrolinga, uvođenje sistema izveštavanja, potom računovodstveni, finansijski i poreski konsalting, procena vrednosti […]

Saznajte više

Biserka Živanović

Biserka Živanović, sudija Vrhovnog kasacionog suda […]

Saznajte više

Bojan Čepić

Bojan Čepić, MSc, ACCA, direktor Odeljenja za poresko savetovanje u revizorsko konsultantskoj kompaniji BDO Srbija. Bogato iskustvo u oblasti poreskog savetovanja i finansija sticao je radeći na ključnim pozicijama u međunarodnim kompanijama. Obavljao je poslove menadžera u odeljenju za poresko savetovanje revizorsko-konsultantske kuće Ernst & Young. Dve godine je rukovodio […]

Saznajte više

Bojan D. Miljković

Diplomirao 2009. na Mašinskom fakultetu iz oblasti održavanja letelica i uticaj ljudskog faktora. Učestvovao je na projektima sanacije i reparacije čilera, izradi projekata instalacija grejanja/hlađenja, mašinskih projekata adaptacije, zatim izradi projekata za nadzor nad izvođenjem radova automatizacije i daljinskog upravljanja klimatizacionim sistemom objekta, izradi projekta za izvođenje radova na instalacijama […]

Saznajte više

Bojan Žepinić

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus sit amet lorem egestas, placerat neque eu, viverra justo. Nullam interdum libero arcu, mattis posuere libero lacinia nec. Sed feugiat nisi faucibus vestibulum condimentum. Mauris feugiat leo risus, at dignissim arcu posuere vel. Integer quis ex vestibulum, pulvinar tortor at, dignissim […]

Saznajte više

Bojana Jakšić Kovačević

načelnik Odeljenja pravnih i imovinskih poslova u Republičkom geodetskom zavodu […]

Saznajte više

Bojana Vuković

Bojana Vuković […]

Saznajte više

Borisav Knežević

Rođen 1971. godine u Beogradu. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, magistrirao 2003. godine u Italiji-Master za lokalni razvoj na Balkanu (Univerzitet u Trentu i Slobodni Univerzitet u Bolcanu). Italijansku diplomu nostrifikovao 2005. na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, gde je trenutno na doktorskim studijama. Radno iskustvo sticao u Saveznom […]

Saznajte više

Boško Milačić

Boško Milačić rođen je i odrastao u Beogradu, gde je diplomirao na Ekonomskom fakultetu, na smeru finansije bankarstvo i osiguranje, opciji finansijska tržišta. Svoje školovanje je potom kao stipendista francuske vlade i Credit Agricole banke nastavio na prestižnoj pariskoj školi Ecole Polytechnique, na master programu Quantitative Economics and Finance. Glavne […]

Saznajte više

Boško Nektarijević

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus sit amet lorem egestas, placerat neque eu, viverra justo. Nullam interdum libero arcu, mattis posuere libero lacinia nec. Sed feugiat nisi faucibus vestibulum condimentum. Mauris feugiat leo risus, at dignissim arcu posuere vel. Integer quis ex vestibulum, pulvinar tortor at, dignissim […]

Saznajte više

Božidar Otašević

Dr Božidar Otašević U Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije radio je od 2000 do 2018. godine. Doktorirao 2014. godine na Pravnom fakultetu na temu: Nasilje na sportskim priredbama krivičnopravnih, kriminološki i kriminalistički aspekt. 2018. godine zasnovao je radni odnos na Kriminalističko-policijskom univerzitetu u Beogradu, kada je izabran u zvanje docenta za […]

Saznajte više

Branimir Blagojević

Branimir Blagojević je osnivač advokatske kancelarije, specijalizovane za oblast javnih nabavki. Iskustvo je stekao dugogodišnjim radom u javnim nabavkama Narodne banke Srbije, a zatim je bio član Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki od 2015. do 2018. godine. Bio je saradnik i Uprave za javne nabavke. Bio […]

Saznajte više

Branislav Raketić

Rukovodilac grupe za kvalitet, deklarisanje i označavanje hrane pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije. U okviru Ministarstva, od 2013. godine, na brojnim pozicijama radi na pripremi i usklađivanju regulative sa EU u sferi nacrta za kvalitet poljoprivrednih proizvoda i prehrambenih sirovina, institucionalnom uspostavljanju politike kvaliteta hrane (izuzev vina […]

Saznajte više

Branislava Rakić

Branislava Rakić, načelnica Odeljenja za normativno-pravne poslove u Republičkom geodetskom zavodu […]

Saznajte više

Branka Đorđević

Rukovodilac Grupe za platni sistem i nebankarske finansijske institucije u Sektoru za finansijski sistem Ministarstva finansija […]

Saznajte više

Branka Marković

  Branka Marković je partner u kompaniji BDO Srbija od 2009. godine Branka poseduje 30 godina radnog iskustva u oblasti računovodstva, obračuna zarada, poreza i spoljnotrgovinskog poslovanja, a takođe je duži niz godina radila kao finansijski direktor u renomiranim domaćim i stranim kompanijama. Kao partner u firmi, gđa Marković je […]

Saznajte više

Brankica Janković

Brankica Janković, master pravnica, izabrana je za poverenicu za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije prvi put u maju 2015. godine i drugi put u novembru 2020. godine u Narodnoj skupštini. Pre izbora bila je na funkciji državne sekretarke u ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike od 2012-2014. godine i direktorke Gerontološkog […]

Saznajte više

Branko Stanić

sudija Vrhovnog kasacionog suda […]

Saznajte više

Carlo Bonato

Dr. Eng. Carlo Bonato – Productiliti srl (Italija) Carlo  je konsultant za menadžment specijalizovan za pomaganje rukovodiocima operacija u osmišljavanju i realizaciji industrijskih misija zasnovanih na Lean & Kaizen kulturi. Carlo ima više od 28 godina iskustva u Lean & Kaizen-u, a Carlova konsultantska praksa se fokusira na potrebe poboljšanja […]

Saznajte više

Damir Drnda

Damir Drnda je rođen 30.12.1981. godine u Beogradu, gde je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2006. godine. Pravosudni ipit je položio u Beogradu, 2009. godine i od 2009. godine je upisan u imenik advokata Advokatske komore Beograda, čiji je član. Govori engleski […]

Saznajte više

Danica Uskoković

 Danica Uskoković, savetnik u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture […]

Saznajte više

Danka Draško

Danka Draško je advokat u advokatskoj kancelariji Živković Samardžić, jednoj od vodećih kancelarija u Srbiji. Profesionalna karijera je usmerena prvenstveno na radno pravo i zapošljavanje stranaca. Svakodnevno savetuje klijente u postupku pripreme celokupne radno-pravne dokumentacije, koja između ostalog uključuje pripremu opštih akata poslodavca, ugovora o radu i rešenja kojim se […]

Saznajte više

Danka Knežević

Danka Knežević je osnovne i master studije završila na Fakultetu organizacionih nauka, gde je kao saradnik u nastavi i projektima u oblasti Upravljanja kvalitetom radila više od 2 godine. Nakon toga karijeru nastavlja u konsaltingu u oblasti sistema menadžmenta i unapređenja procesa, na preko 200 projekata u različitim privrednim i […]

Saznajte više

Dario Daničić

Dario Daničić je sertifkovani ekspert za digitalnu transformaciju od strane Austrijske privredne komore i sertifikovani management consultant od strane Međunarodnog saveta management consultanata. Preko 20 godina radnog iskustva proveo je na poslovima upravljanja finansijama, strateškog poslovnog savetovanja, razvoja i unapređenja poslovanja malih i srednjih preduzeća. Vlasnik je preduzeća Intema Consulting […]

Saznajte više

Darko Blažić

Darko Blažić ima 20 godina iskustva u finansijama i računovodstvu. Oblasti u kojima je ekspert su organizacija i funkcionisanje računovodstvene i finansijske funkcije, revizija, upravljanje rizicima i organizacija i strategijski menadžment i optimizacija poslovnih procesa. Gdin Blažić je vodio ili učestvovao u revizorskim i konsultantskim projektima za neke od najrelevantnijih […]

Saznajte više

Darko Vidić

Više od 10 godina bavi se preduzetništvom, biznis i marketing konsaltingom. Suosnivač i direktor Green Design d.o.o kompanije i najvećeg dizajn servisa na Balkanu – Geelancer.com Smatra se jednim od najvećih zagovornika uvođenja modernog poslovanja u domaće kompanije. […]

Saznajte više

Dejan Radujkov

Od 1996. do 1997. godine radi kao pripravnik na poslovima zaštite na radu i zaštite od požara u Institutu za preventivu. Od 1997. do 2005. godine radi kao saradnik u oblasti zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite životne sredine, naročito u delu primarne poljoprivrede i prehrambene industrije. U […]

Saznajte više

Dijana Mitrović

Dijana Mitrović je rukovodilac službe nabavki kompanije ADOC D.O.O. Beograd i član Udruženja profesionalaca u javnim nabavkama Republike Srbije. Poseduje dugogodišnje radno iskustvo u oblasti javnih nabavki. […]

Saznajte više

Dimitrije Marinković

Dimitrije Marinković je 2015. godine završio objedinjene dvogodišnje master studije na dva univerziteta: Univerzitet u Varšavi (Erasmus Mundus) i Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu iz oblasti primenjene ekologije i zaštite životne sredine. Stekao je značajno iskustvo u procesima planiranja, koordinacije i kontrole projektnih i operativnih aktivnosti radi efikasnog i […]

Saznajte više

Đorđe Arsić

Đorđe Arsić je diplomirani ekonomista, konsultant u oblasti finansija, controllinga i izveštavanja, trener sa iskustvom u oblasti finansija, controllinga i izveštavanja i savetnik za njihovu implementaciju u svakodnevnim poslovnim procesima. Ključne obuke koje izdvajamo iz njegove biografije su: Procena finansijskog rizika, Osnove finansijskog menadžmenta, Analiza finansijskih izveštaja, Cash Flow analiza, […]

Saznajte više

Đorđe Balenzada

Đorđe Belenzada – specijalizovani saradnik u oblasti javnih nabavki, Advokatska kancelarija Atanasković Božović. Đorđe je diplomirani pravnik, konsultant za javne nabavke i javno-privatna partnerstva. Angažovan je kao ekspert za javne nabavke konsultantske firme Eptisa SEE na projektima stambenog zbrinjavanja izbeglica (RHP) i podrške razvoju infrastrukture u oblasti zaštite životne sredine. Radio […]

Saznajte više

Đorđe Milić

Mr Đorđe Milić, dipl. prostorni planer, pomoćnik ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije, Sektor za prostorno planiranje i urbanizam, član Radne grupe za izradu izmena i dopuna Zakona o planiranju i izgradnji i izradi podzakonskih akata koji ga slede. Diplomirao i magistrirao na smeru za prostorno planiranje Geografskog fakulteta […]

Saznajte više

dr Predrag Petronijević

dr Predrag Petronijević, docent Građevinskog fakulteta u Beogradu na Кatedri za upravljanje projektima u građevinarstvu Magistrirao je 2003. godine, na Građevinskom fakultetu, sa temom: temom “Metodologija formiranja baze istorijskih podataka o tehnološkim procesima u građevinarstvu za potrebe upravljanja projektima”. Doktorirao je 2011. godine, na Građevinskom fakultetu, sa temom: “Optimizacija izbora […]

Saznajte više

dr Srećko Stamenković

Doc dr. Srećko Stamenković, direktor Komore menadžera ljudskih resursa Srbije. Naučnik, istraživač, predavač, praktičar sa bogatim iskustvom rada kao menadžer ljudskih resursa u Evropi (Srbija, Bosna i Hercegovina, Austrija, Švajcarska, Norveška, Ukrajina) SAD, Indonezija, UAE, Azerbejdžan. Autor više od 20 naučnih radova. Oblast ekspertize strategija, planiranje i razvoj operativnog, organizacionog […]

Saznajte više

Dr Velimir Dedić

Dr Velimir Dedić – redovni profesor za informacione tehnologije i sisteme, karijeru gradi od 1995.neprekidno kombinujući univerzitetsku nastavu, istraživanja i praktičan konsultantski rad. Bio je tehnički direktor softverske kompanije, rukovodilac više laboratorija, trenutno je šef katedre za informacione sisteme na matičnom fakultetu. Rukovodio je i učestvovao u većem broju projekata […]

Saznajte više

Dragan Cvijić

  Dragan Cvijić, diplomirani pravnik, radi kao rukovodilac Grupe za nadzor postupaka javnih nabavki u Upravi za javne nabavke. Dugogodišnji je rukovodilac odeljenja za sprovodjenje centralizovanih javnih nabavki dobara, usluga i radova u Telu za centralizovane javne nabavke Grada Beograda. Poseduje više od 15 godina radnog iskustva iz oblasti javnih […]

Saznajte više

Dragan Đokić

Doc. dr Dragan Đokić – akademsko zvanje doktora nauka kao i zvanja magistra nauka i diplomiranog inženjera stekao je na Fakultetu organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu. Ima višegodišnje iskustvo kao profesor na Fakultetu informacionih tehnologija – FIT, Univerziteta Metropolitan u Beogradu i Visokoj školi strukovnih studija za informacione i komunikacione […]

Saznajte više

Dragan Milić

  Advokat Dragan Milić  rođen je 1980. godine. Više o autoru možete saznati na linku https://www.milic.rs/advokat-dragan-milic/ Posle diplomiranja na Pravnom Fakultetu, Univerziteta u Beogradu – privrednopravni smer, završio je pripravnički staž u tadašnjem Prvom opštinskom sudu u Beogradu. Nakon polaganja pravosudnog ispita upisuje se u imenik advokata, Advokatske komore u Beogradu, […]

Saznajte više

Dragana Ašić Ratkovac

Dragana Ašić Ratkovac – Dipl. ekonomista, master, poreski savetnik i vođa poreskog odeljenja u Uniji Consulting doo. Od 2016. godine član srpskog fiskalnog društva – Ogranak internacionalne fiskalne asocijacije (IFA). 10 godina iskustva u privredi: Unija Consulting doo, vođa poreskog odeljenja Preduzeće za reviziju Ernst & Young doo, senior poreski savetnik Confida […]

Saznajte više

Dragana Jandrić

Dragana Jandrić je diplomirala na Pravnom fakultetu BU i stekla zvanje master na francuskom institutu za Evropsko pravo. Tokom bavljenja advokaturom naročito se specijalizovala u oblasti prava nekretnina i poslovnog/komercijalnog prava. Sarađuje sa CMS advokatskom kancelarijom proteklih 5 godina, a prethodno je  radno iskustvo (u trajanju od preko 6 godina) […]

Saznajte više

Dragana Simić

Dragana Simić – radi u BDO Srbija od 2013. godine a trenutno radi na poziciji poreskog menadžera. Dragana je diplomirani ekonomista i specijalista za oblast poreskog savetovanja sa 10  godina iskustva. Svoje iskustvo stekla je godinama radeći u Poreskoj upravi na poslovima pružanja informacija i stručnih saveta vezanih za primenu […]

Saznajte više

Dubravka Đorđević

Dubravka Đorđević je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu na smeru privrednog prava. Radila je u različitim državnim preduzećima kao pravnik dok se nije vrlo brzo preusmerila na privatan sektor. Bila je direktor uspešne IT kompanije u periodu od sedam godina u kome se kompanija razvila od 20 do […]

Saznajte više

Dušan Garašanin

  Dušan Garašanin je diplomirao na Pravnom fakultetu BU i stekao zvanje Master prava za radno i socijalno pravo. Tokom višegodišnjeg bavljenja advokaturom naročito se specijalizovao u oblasti radnog prava, poslovnog prava, kao i u oblasti naplate potraživanja. Dušan je jedan od osnivača mlade, dinamične i ambiciozne zajedničke advokatske kancelarije […]

Saznajte više

Dušica Popović

Dušica Popović je diplomirani pravnik sa bogatim iskustvom u privrednom poslovnom i radnom pravu. Vlasnik Agencije za konsalting „B2B support“. Aktivan konsultant kompanijama iz oblasti radnog poslovnog prava, sa posebnim naglaskom na prevenciji radnog spora. Agencija pruža lični pristup klijentima zajedno sa adekvatnim ekspertizama u oblasti privrednog i radnog prava. […]

Saznajte više

Duško Đukić

Duško Đukić je rođen 20.11.1983. godine, u Doboju. Osnovnu i srednju školu završio je u Tesliću. Diplomirao je 2009. godine na Prvanom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Pripravnički staž otpočeo je u Osnovnom sudu u Tesliću, a nastavio i završio u Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj iz Zaječara, gde i […]

Saznajte više

Eleonora Sergijević

Eleonora Sergijević je jedan od osnivača i generalni menadzer Swiftty DOO, odgovorna za fundraising, pisanje i preparaciju projekata, kao i administrativnu komunikaciju u vidu pisanja izvestaja tokom implementacije. Eleonora je registrovani H2020 ekspert i evaluator u okviru SME instrument programa. Koosnivač je Tech1 nevladine organizacije za promociju i razvoj preduzetništva […]

Saznajte više

Francesca Meli

Francesca Meli poseduje diplomu kombinovanih studija prava i ekonomije na Univerzitetu Bocconi (Milano). Nakon nekoliko godina rada u velikim pravnim firmama Milana, sada je posvećena karijeri u muzičkom biznisu kao lični menadžer. Dok je studirala oduvek je držala časove engleskog i pravnog engleskog, a zbog svoje strasti prema poučavanju. […]

Saznajte više

Goran Đorđević

Goran Đorđević rođen je 1964. godine u Knjаževcu, gde je zаvršio osnovnu i srednju školu. Zаvršio je Fаkultet zаštite nа rаdu u Nišu, а mаgistrirаo nа istom fаkultetu 2002. godine sа temom „Anаlizа izborа sredstаvа i opreme pri izrаdi plаnovа zа gаšenje šumskih požаra“. Od 1991. godine zаposlen je u […]

Saznajte više

Goran Đorđević

Goran Đorđević, rođen 24.01.1964 godine u Кnjaževcu. Osnovnu i srednju školu završio u Кnjaževcu. Završio fakultet zaštite na radu u Nišu, 1990 godine. Magistrirao na fakultetu zaštite na radu u Nišu, i steko znanje Magistar zaštite od požara 1997 god Doktorsku disertaciju branio 2012 godine na Fakultetu bezbednosti u Beogradu, […]

Saznajte više

Goran Lazović

Goran Lazović, master ecc., poreski konsultant Višegodišnje iskustvo iz oblasti finansija i poreza (a naročito analize transfernih cena) stekao je radeći na poziciji rukovodioca odeljenja poreskog konsaltinga u preduzeću „Privredni Savetnik – Revizija“, čiji je jedan od direktora. Koautor je stručne knjige iz oblasti transfernih cena „Priručnik za transferne cene“. […]

Saznajte više

Goran Lučić

Goran Lučić, dipl. ecc- Ovlašćeni interni revizor u Rukovodilac službe interne revizije grada Valjeva, sa 20 godina radnog iskustva na različitim poslovima u javnom sektoru, privredi i javnim službama. Predhodna radna mesta u Služba interne revizije: Viši interni revizor, interni revizor zaposlen u Službi od osnivanja. Član Udruženja internih revizora […]

Saznajte više

Goran Lukić

Visokokvalifikovani stručnjak sa višegodišnjim praktičnim iskustvom u oblasti sprečavanja i suzbijanja pranja novca. Međunarodno sertifikovani specijalista za sprečavanje pranja novca (CAMS) od strane ACAMS. Na listi eksperata OSCE za oblast suzbijanje finansijskog kriminala i pranja novca. Tokom prethodnih nekoliko godina redovni predavač na obukama iz ove oblasti namenjenim policajcima, tužiocima […]

Saznajte više

Goran Tršnjak

Goran Tršnjak je diplomirani pravnik-arhivista sa bogatim iskustvom na poslovima sređivanja arhivske građe i dokumentarnog materijala. Radio je u Državnom arhivu Srbije i u Istorijskom arhivu Beograd, kao i na brojnim projektima konstituisanja kancelarijskog i arhivskog poslovanja u mnoštvo ustanova i kompanija. Trenutno je zaposlen na Pravnom fakultetu Univerziteta u […]

Saznajte više

Goran Vučković

Goran Vučković, po zanimanju je doktor tehničkih nauka. Radi na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Nišu kao docent za užu naučnu oblast teorijski i primenjeni procesi prenosa toplote i mase. Učesnik je više nacionalnih i međunarodnih projekata iz oblasti racionalnog gazdovanja energijom, energetske efikasnosti, tehnološkog razvoja i zaštite životne sredine. Energetskom […]

Saznajte više

Gordana Čolović

Prof. dr Gordana Čolović, vlasnik Agencije za konsultantske usluge SE-ERGO ima 34 godina iskustva u oblasti inženjerstva i industrijskog menadžmenta. Njena uža oblast su: organizacija proizvodnje, studija rada (studija pokreta i studija vremena), lean sistem, strategijski menadžment, marketing menadžment i ergonomija. Objavila je 13 knjiga (3 na engleskom jeziku), preko […]

Saznajte više

Gordana Perović

dipl. ing. teh – stručnjak sa dugogodišnjim iskustvom u administrativnom i inženjersko-praktičnom razvoju sistema upravljanja otpadom i aktivni ekspert pružanja usluga Ekološkog konsaltinga,kao direktor Agencije GP’s EKO – Beograd […]

Saznajte više

Gordana Petković

Rođena je 25. septembra 1956. godine u Beogradu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu (1980) i položila pravosudni ispit (1987). Zaposlena je u državnoj upravi od 1980. godine. Aktivno je učestvovala u istraživanjima pravnog i ekonomskog aspekta u oblasti zaštite životne sredine, uključujući više od 28 godina rada […]

Saznajte više

Gregor Lapuh

Gregor je dipl. inž. trenutno zaposlen u konsultantskoj kući PISK d.o.o. Maribor, Slovenija. Gregor je stručnjak za upravljanje i racionalizaciju proizvodnih procesa. Ima značajno iskustvo u brojnim projektima, optimizaciji proizvodnih sistema i procesa u Sloveniji, kao i u inostranstvu. Poseduje REFA licencu. Član je brojnih stručnih udruženja: REFA Verband Deutschland […]

Saznajte više

Hasan Berberović

Hasan Berberović je možemo slobodno reći, jedan od najvećih stručnjaka i poznavaoca celokupne tematike finansija korisnika budžeta. Njegovo dugogodišnje iskustvo na mestu višeg budžetskog inspektora i načelnika tržišne inspekcije garantuje stručnost i sposobnost da pojasni svaku situaciju i problem u praksi. Danas, aktivno sudeluje kao predavač u školama budžetskog računovodstva […]

Saznajte više

Igor Černiševski

Igor Černiševski – Dugogodišnji predavač na više kurseva iz oblasti digitalnog oglašavanja. Koordinator je DIMAQ programa za Srbiju i član komiteta za edukaciju IAB Europe. Bio je predavač na više regionalnih konferencija: Webiz, Kaktus, Spark.me, Digital Day, Dare to be Original… Igor Černiševski ima više od 15 godina iskustva u praktično […]

Saznajte više

Igor Franc

Doc. dr Igor Franc – ekspert Akreditacionog tela Srbije za bezbednost informacija. Osnovao je agenciju za bezbednost podataka – SECIT security consulting, gde je izvršni direktor. Bavi se informacionom bezbednošću i digitalnom forenzikom više od 15 godina i doktorirao je u toj oblasti. Ima  više od 12 godina iskustva kao […]

Saznajte više

Igor Živkovski

Advokat Igor Živkovski je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu završio osnovne akademske studije, master akademske studije i postdiplomske specijalističke studije iz oblasti poreskog savetovanja. Advokaturom se bavi od 2010. i bio je saradnik u advokatskoj kancelariji Karanović & Nikolić u Beogradu i stažista Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju […]

Saznajte više

Irena Bulatović

dipl. pravnik – šef Odseka u Sektoru za kontrolu i nadzor nad radom javnih preduzeća Ministarstva privrede […]

Saznajte više

Irina Simin

 Irina Simin je rođena u Novom Sadu, odlazi u Majami, a potom u Nju Jork na Hunter College na kojem je završila  osnovne studije dizajna, a potom stiče diplomu za komunikacije i političke nauke. Tokom 10 godina u Nju Jorku, radila je kao brend i marketing menadžer i biznis development […]

Saznajte više

Irina Stevanović Gavrović

načelnik Odeljenja za PDV Ministarstva finansija […]

Saznajte više

Iva Pegan Karadžole

dipl.ekonomista, savetnik u Sektoru za kontrolu i nadzor nad radom javnih preduzeća Ministarstva privrede […]

Saznajte više

Ivan Hristić

Ivan Hristić je jedan od osnivača i Marketinški direktor Swiftty DOO. Zagovornik je hands-on pragmatičnog pristupa u marketingu i potpune integracije marketinga sa biznis i produkt strategijom. U radu se fokusira na strategije optimizacije visokog rizika u ekosistemu visokotehnološkog preduzetništva. Inovativni i multidisciplinarni pristup stekao je u radu sa nevladinim […]

Saznajte više

Ivan Tanasković

  Specijalista E-Commerce poslovanja sa više od 10 godina iskustva u Internet prodaji na domaćem i inostranom tržištu. Dosadašnju karijeru je izgradio kroz E-Commerce startup kompanije i telekomunikacije, uvek radeći u sektoru za Internet prodaju. Najvrednije biznis iskustvo stiče vodeći jednu od najvećih Internet retail prodavnica kod nas Tehnomanija.rs. Znanje […]

Saznajte više

Ivan Tomašević

Dr Ivan Tomašević je završio master studije i doktorirao na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, gde radi na Katedri za industrijsko i menadžment inženjerstvo i drži nastavu na svim nivoima studija, na predmetima Proizvodni sistemi, Osnove industrijskog inženjerstva, Kontinualno poboljšavanje proizvodnje, Štedljiva proizvodnja, Inženjering procesa, Projektovanje proizvodnih sistema, Utvrđivanje […]

Saznajte više

Ivana Balandžić

Ivana Balandžić, menadžer u odeljenju za poresko savetovanje, revizorsko-konsultantske kuće BDO Srbija. Diplomirani je inženjer organizacionih nauka, a završila je i specijalizovane studije za poresko savetovanje na Pravnom fakultetu u Beogradu. Tokom svog profesionalnog iskustva u oblasti poreza, Ivana je učestvovala u brojnim projektima vezanim za oporezivanje i pravnih i […]

Saznajte više

Ivana Jurković Piščević

Ivana Jurković Piščević, direktorica Tehnološkog parka Bjelovar d.o.o. svoje dugogodišnje iskustvo je usavršila u radu na analizama poslovanja i unaprjeđenju konkurentnosti poduzetnika, pripremi i oblikovanju ideja i projekata, izradi i evaluaciji strateških razvojnih dokumenata, provedbi edukacija na tematiku povezanu sa strateškim i poslovnim planiranjem, bespovratnim sredstvima i analizom konkurentnosti. […]

Saznajte više

Ivana Mijailović

Ivana Mijailović je rođena u Šapcu 01.05.1984. godine, gde je završila „Šabačku gimnaziju“. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2008. godine. Na Pravnom fakultetu u Beogradu završila je i specijalističke strukovne studije „Pravni aspekti korporativnog upravljanja“ 2010. godine. Od 2009. do 2011. godine radila je u Privrednom sudu […]

Saznajte više

Ivana Petrović

Ivana Petrović – e-commerce marketing konsultant bavi se razvojem e-commerce biznisa. Preduzetnica, zajedno sa suprugom vodi konsultantsku agenciju za ecommerce, Optimus Media. Head of marketing u internacionalnoj e-commerce kompaniji. U poslednje dve godine u mikro nišama na američkom tržištu kreirala marketinške strategije i prodajne levke za 6 ecommerca i dovela […]

Saznajte više

Ivana Prokić

Ivana Prokić, Bachelor of Arts Psychology/Sociology na Univerzitetu Carleton u Kanadi, sa dugogodišnjim iskustvom rada u sektoru ljudskih resursa, na liderskim pozicijama u kompanijama AVON (HR Business Partner Serbia & Montenegro i Acting HR Manager Balkans (Bulgaria, Serbia, Macedonia, Montenegro, Albania), MK Group, Roche Pharmaceuticals, Asseco South Eastern Europe (HR […]

Saznajte više

Ivana Rotim

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus sit amet lorem egestas, placerat neque eu, viverra justo. Nullam interdum libero arcu, mattis posuere libero lacinia nec. Sed feugiat nisi faucibus vestibulum condimentum. Mauris feugiat leo risus, at dignissim arcu posuere vel. Integer quis ex vestibulum, pulvinar tortor at, dignissim […]

Saznajte više

Ivo Đukanović

Ivo Đukanović je advokat u Advokatskoj kancelariji Đukanović. Pretežno se bavi zastupanjem klijenata u materiji korporativnog prava, radnog prava i postupaka naplate potraživanja i naknade štete. Savetovao je veliki broj domaćih i stranih klijenata u procesu osnivanja privrednih subjekata, restrukturiranja, statusnih promena i učestvovao u izradi komercijalnih ugovora, statusnih odluka […]

Saznajte više

Jadranka Radosavljević

Dipl. inž. tehnologije Jadranka Radosavljević, odgovorni projektant tehnoloških procesa preduzeća za projektovanje i inženjering usluge u oblasti rafinerijskih, petrohemijskih i hemijskih postrojenja, Petrol projekt. Ima 10 godina profesionalnog iskustva kao konsultant iz oblasti zaštite životne sredine. Učestvovala je kao vođa projekta, član projektnog tima i saradnik na izradi više: Studija […]

Saznajte više

Jasmina Čavić

Jasmina Čavić –  Specijalista bankarstva i spoljne  trgovine, diplomirani ekonomista sa dugogodišnjim iskustvom u kredit menadžmentu, finansijama i računovodstvu  u korporaciji.  Završila obuku za osiguranje potraživanja u Coface Beč.  Poseduje dugogodišnje  međunarodno iskustvo u osiguranju potraživanja kupaca iz istočne i zapadne Evrope, kao i bogato iskustvo u naplati osiguranih problematičnih […]

Saznajte više

Jelena Alavanja

Jelena Alavanja je komercijalno-stručni saradnik zaposlena u Higia d.o.o, kompaniji koja posluje u oblasti industrijskog čišćenja, preuzimanja i zbrinjavanja opasnog i neopasnog otpada, konsaltinga iz oblasti zaštite životne sredine i upravljanja otpadom, bezbednosti u transportu opasne robe i upravljanja hemikalijama. Zadužena je za obavljanje konsultantskih usluga iz oblasti upravljanja otpadom, […]

Saznajte više

Jelena Biševac

Jelena Biševac je sertifikovani Process Communication Model (PCM) trener i kouč. Svoje veštine i znanja upotpunila je usavršavanjem na kursevima Executive Coaching (Academy of Executive Coaching), Umetnost i nauka koučinga (Erickson Coaching), Deep Coaching, Parent as Coach i obukama za upravljanje stresom na bazi neuronauke, profesionalne prezentacijske veštine i javni […]

Saznajte više

Jelena Kalađurđević

  Jelena Kalađurđević je sudija Privrednog suda u Beogradu, sa ranijim iskustvom u privredi na poziciji šefa pravne službe u kompaniji „Aerodrom Nikola Tesla“ […]

Saznajte više

Jelena Knežević

Angažovana je na poziciji direktora u kompaniji LeitnerLeitner Srbija. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Ovlašćeni je revizor u Srbiji i član Komore ovlašćenih revizora. Jelena ima više od 13 godina profesionalnog iskustva. Njene oblasti angažovanja su implementacija MRS/MSFI, revizija finansijskih izveštaja, statusne promene, finansiranje, provera računovodstvenih sistema […]

Saznajte više

Jelena Lalatović

pomoćnik ministra u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja […]

Saznajte više

Jelena Maoduš

Jelena Maoduš je rođena 16. decembra 1984. godine u Vranju. Diplomirala je 2009. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2013. godine stice akademsko zvanje master iz uže naučne oblasti javne finansije i finansijsko pravo. Ubrzo nakon diplomiranja zaposlila se u privredi. Radno iskustvo […]

Saznajte više

Jelena Marjanović

Jelena Marjanović je senior menadžer u Odeljenju računovodstva BDO Srbija. Tokom svoje karijere promenila je različite pozicije u organizaciji računovodstvenog odeljenja i pre zaposlenja u BDO-u je radila na poziciji šefa računovodstva jedne renomirane trgovinske kompanije, članice velike internacionalne grupacije. Poseduje značajno računovodstveno znanje iz oblasti trgovine, građevinarstva, uslužnih delatnosti sa […]

Saznajte više

Jelena Milačić

Advokat Jelena Milačić je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i stekla Master II Visokih evropskih i medunarodnih studija na Evropskom Institutu u Nici. Jelena je aktivan član HR odbora Saveta stranih investitora. U advokatskoj kancelariji Bojovic & Partners radila kao stariji saradnik. Tokom rada specijalizovala se u oblasti […]

Saznajte više

Jelena Milenković

Jelena Milenković – Bavi se pružanjem savetodavnih usluga iz oblasti indirektnih poreza (PDV, carine i akcize) kako domaćim, tako i međunarodnim klijentima koji posluju u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Stekla master diplomu na Pravnom fakultetu u Beogradu. U okviru master studija posebno se fokusirala na poresko pravo […]

Saznajte više

Jelena Nikolić

Jelena Nikolić je partner u AOD JPM Janković Popović Mitić i član radno-pravnog odeljenja. Samo neke od transakcija u kojima je Jelena učestvovala su: izrada akcionog plana za restrukturiranje za JP Srbijagas, kao deo pregovora Republike Srbije sa Evropskom unijom o otvaranju poglavlja 15 – Energija, pružanje pomoći Merkur Casino u […]

Saznajte više

Jelena Pavićević

Jelena Pavićević je rođena u Beogradu 1982. godine, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je u junu 2009. godine. Nakon završenih studija počela je sa radom u Drugom opštinskom sudu u Beogradu 2010. godine, i nakon toga prešla da radi u advokadskoj […]

Saznajte više

Jelena Simić

Jelena Simić je advokat sa preko deset godina iskustva u savetovanju klijenata. Pružajući pravne usluge klijentima iz oblasti IT industrije stekla je značajno znanje o novim tehnologijama i novinama u oblasti zaštite podataka o ličnosti. Iskustvo na poslovima in-house konsultanta pomoglo joj da bolje razume poslovne procese, što je izuzetno […]

Saznajte više

Jelena Sladić Jakovljević

viši savetnik, Sektor turističke inspekcije […]

Saznajte više

Jelena Todorović

Diplomirala na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2009. Godine, smer Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija. Zaposlena u kompaniji FCC Eko na poslovima praćenja parametara životne sredine kroz redovne monitoringe (u internoj laboratoriji i u saradnji sa akreditovanim laboratorijama), rad na izradi godišnjih izveštaja za potrebe Agencije za žaštitu životne sredine (GIO1, […]

Saznajte više

John Raimund Pfarrkirchner

John Raimund Pfarrkirchner, čiji je maternji jezik engleski, radio je kao predavač engleskog jezika u školi Berlitz u Austriji, a od 2008. radi pri ustanovi CEF – Institut za predavače poslovnog engleskog jezika. Poseduje i diplomu „Teaching English as a Foreign Language“ (TEFL). […]

Saznajte više

Jovana Milanović

Jovana Milanović je master inženjer tehnologije: diplomirala je na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu, na departmanu hemijsko procesno inženjerstvo. Od 2016. godine zaposlena je na poziciji projektanta i stručnog saradnika za internacionalnu kompaniju za upravljanje otpadom FCC Eko na poslovima laboratorijskih ispitivanja pri tehnološkim procesima tretmana otpada, formiranja radnih planova postrojenja […]

Saznajte više

Jovana Škatarić

Jovana Škatarić je komercijalni direktor i savetnik za upravljanje otpadom u Higia d.o.o, kompaniji koja od 2004. godine pruža usluge iz oblasti industrijskog čišćenja, a kasnije i iz oblasti preuzimanja i zbrinjavanja opasnog i neopasnog otpada, konsaltinga iz oblasti zaštite životne sredine i upravljanja otpadom, bezbednosti u transportu opasnog tereta […]

Saznajte više

Jovana Stojanović

Jovana je viši poreski menadžer i lider grupe za indirektno oporezivanje u okviru poresko-pravnog sektora u konsultantskoj kompaniji PwC Beograd. Jovana poseduje više od 20 godina profesionalnog iskustva u savetovanju klijenata u oblasti poreza. PDV-om se bavi intenzivno od njegovog uvođenja u Srbiji. Njeno konsultantsko iskustvo uključuje veliki broj projekata […]

Saznajte više

Jovanka Tomanović

Jovanka Tomanović je ovlašćeni interni revizor sa međunarodnim sertifikatom za ovlašćene interne revizore, CIA (Florida, USA, International Institute of internal auditors). Poseduje više od 15 godina iskustva u internim revizijama organizacija finansijskog sektora i to u bankama, osiguranju, privatnom penzijskom fondu i lizing kompaniji kao i više od 5 godina […]

Saznajte više

Jovo Stokić

Jovo Stokić je diplomirani ekonomista i stručni konsultant iz oblasti poslovnog izveštavanja i finansijske analize koji je iskustvo sticao na projektima implementacije Međunarodnih standarda poslovne komunikacije u najvećim kompanijama u Srbiji, kao i radom u prodajnoj analitici u bankarskom sektoru. Tokom karijere kroz brojne projekte i obuke sarađivao je sa […]

Saznajte više

Katharina Andraschke

Katharina Andraschke, potiče iz Frajburga, u Nemačkoj. Obučava studente svih starosnih grupa i priprema ih za sticanje sertifikata Goethe Instituta (A1-C1). Studirala je strane jezike u Nemačkoj, a trenutno svoje bogato pedagoško iskustvo dopunjuje aktivnim obukama u okviru predmeta metodika i didaktika pri Goethe Institutu. […]

Saznajte više

Kristina Madžarević

Kristina Madžarević je diplomirani ekonomista, a u Tecor Lean & Kaizen Consulting timu angažovana je kao konsultant i trener za poslovno izveštavanje, analizu i kreiranje i automatizaciju modela za poslovno odlučivanje. Kristina je zadužena za rad na projektima vezanim za automatizaciju i standardizaciju poslovnih izveštaja, upotrebi standardnih alata Microsoft Office paketa u […]

Saznajte više

Lazar Krnjeta

izvršni direktor Poslovnog udruženja komunalnih preduzeća KOMDEL […]

Saznajte više

Lelija Bukva

Lelija Bukva je dipl. inž. geologije i referent zaštite životne sredine: diplomirala je na Rudarsko geološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odsek za geotehniku. Karijeru je započela 2002. godine u Naftagasu kao inženjer za razradu ležišta. Kao član tima učestvovala je u implementaciji sistema zaštite životne sredine u NIS-u. Dalji rad […]

Saznajte više

Lidija Miljković

Lidija Miljković ima internacionalno iskustvo, radila je na različitim pozicijama i nivoima u HR sektoru. Najveće iskustvo i znanje je stekla radeći kao HR za Walt Disney kompaniju. Lidija je NLP trener, završila je menadžment. Radeći sa preko 100 različitih nacionalnosti i više od 15 godina u HR-u voli da […]

Saznajte više

Lidija Mirkov

dr Lidija Mirkov, docent na Fakultetu političkih nauka Osnovne studije novinarstva na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu je završila 2011. godine. Naredne godine je stekla zvanje master komunikolog na istom fakultetu odbranom master rada Retorički postupci u zvaničnim objavama političkih stranaka na društvenoj mreži Fejsbuk. Doktorske studije kulture i […]

Saznajte više

Ljubica Bogetić

Mr Ljubica Bogetić – je psiholog, psihoterapeut, hipnoterapeut. Specijalizovana je za psihoterapijski rad na porodičnim i emocionalnim problemima, kao i anksioznim poremećajima i burn out sindromom. Pohađala je višegodišnje edukacije iz transakcione analize, hipnoterapije, transpersonalne terapije. Polje istraživanja su joj usmerena na poboljšanje odnosa unutar porodica i unutar radnih organizacija […]

Saznajte više

Ljubica Jerotijević

Ljubica Jerotijević je diplomirala kliničku psihologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i ima više od 30 godina staža u tržišnim komunikacijama. Počela je karijeru u Agenciji Borba 1979,  a od 1988. je  na poziciji direktora klijent servisa u većem broju agencija. Završila je i brojne edukativne i trening programe […]

Saznajte više

Ljubislav Stoiljković

Ljubisav je viši poreski konsultant, član grupe za indirektne poreze u okviru poresko-pravnog sektora u konsultantskoj kompaniji PwC Beograd od 2016. godine. Bio je uključen u veliki broj projekata od trenutka dolaska u PwC, uključujući savetovanje klijenata iz različitih industrija u vezi sa pravnim, carinskim i poreskim pitanjima. Ljubisav je […]

Saznajte više

Luka Milinković

Luka Milinković – IT revizor u NLB banci gde radi na poslovima kontrole bezbednosti i funkcionalnosti informacionog sistema, IT propisa i procedura i naprednih modela za proračun rizika. Edukacijom iz oblasti IT bezbednosti bavi se preko 10 godina, a radio je i na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu na razvoju i […]

Saznajte više

Maja Barać Stojanović

Maja Barać Stojanović je diplomirani politikolog, menadžer za interne komunikacije i interne događaje Apatinske pivare, deo svetske grupacije Molson Coors Beverage Company. Prethodno je bila generalni direktor u marketinškoj i konsultantskoj agenciji FCB AFIRMA – deo svetske mreže FCB GLOBAL koja posluje u više od 120 kancelarija, odnosno u više […]

Saznajte više

Maja Črjepok

Maja Črjepok, diplomirani inženjer geologije – Inženjer na poslovima zaštite životne sredine Diplomirala na Rudarsko – geološkom fakultetu, univerzitet u Beogradu, odsek petrologija i geohemija. Od maja 2021. godine zaposlena u internacionalnoj kompaniji za upravljanje otpadom FCC EKO d.o.o, na poslovima praćenja parametara životne sredine kroz redovne monitoringe u saradnji […]

Saznajte više

Maja Đorđević

Maja Đorđević je pomoćnik ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. […]

Saznajte više

Maja Glogovac

Dr Maja Glogovac je diplomirala, završila master studije i doktorirala na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, gde od 2009. godine radi na Katedri za Menadžmentu kvaliteta i standardizaciju. Aktivno učestvuje na pripremi i realizaciji nastave na osnovnim akademskim studijama, na predmetima Upravljanje kvalitetom, Planiranje kvaliteta, Kontrola kvaliteta, Ocena kvaliteta […]

Saznajte više

Maja Ilić

Maja Ilić je dipl. inž. tehnologije za hemijsko inženjerstvo, viši savetnik u Inspektoratu za rad, načelnik Odeljenja za studijsko-analitičke poslove i nadzor. Njene ključne oblasti interesovanja su poznavanje domaćeg i međunarodnog zakonodavstva u oblasti radnih odnosa i bezbednost i zdravlјe na radu. U svojstvu predavača održala je veliki broj predavanja […]

Saznajte više

Maja Kojović

Maja Kojović radi na poziciji koordinatora tima za obračun zarada u kompaniji BDO Srbija od 2015. godine Maja je prethodno radila u renomiranim kompanijama koje su specijalizovane za konkretnu oblast, a takodje ima dugogodišnje iskustvo i u radu u HR sektoru. Ona poseduje više od 10  godina radnog iskustva u […]

Saznajte više

Maja Milić

Maja Milić je master inženjer tehnolog i zamenik direktora u kompaniji KEMIS d.o.o. Diplomirala je na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru hemijsko inženjerstvo. Radno iskustvo u oblasti zaštite životne sredine stiče od 1996. godine. Iskustvo je stekla radeći u renomiranim domaćim i stranim kompanijama (NIS Energogas, JP Srbijagas, […]

Saznajte više

Maja Milojević

Maja je angažovana na poziciji poreskog savetnika u kompaniji LeitnerLeitner Srbija i pruža usluge iz različitih oblasti poslovnog i poreskog savetovanja. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2014. godine. Završila je i specijalizovane studije za poreskog savetnika na Pravnom fakultetu u Beogradu. Od početka svog radnog angažmana, aktivno […]

Saznajte više

Maja Simić

Maja Simić je master inženjer tehnolog i inženjer za upravljanje otpadom u kompaniji KEMIS d.o.o. Diplomirala je na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru inženjerstvo zaštite životne sredine. U kompaniji Kemis d.o.o. radi od 2012. godine na poziciji stručnog saradnika za upravljanje otpadom. Učestvovala je na IPA projektu, kao […]

Saznajte više

Maja Verlašević

  Mama je dva dečaka, Andreja i Filipa.   Rođena je u Tuzli. Završila je Ekonomski faktultet Univerziteta u Beogradu 2005. godine. Prvo radno iskustvo stekla je u kompaniji Delta М. Učestvovala je u implementaciji SAP za Delta Holding, kao lider tima za kontroling ispred kompanije Delta DMD – tada […]

Saznajte više

Manuela Stamatović

Manuela Stamatović je marketing i menadžment konsultant, trener i mentor. Rođena je i školovala se u Švajcarskoj, studirala je biznis i marketing u Parizu i stekla je zvanje master menadžer evropskog biznisa i marketinga. Ekspert je za biznis planiranje, marketing, brend menadžment i korporativne komunikacije zahvaljujući dvodecenijskom radnom iskustvu u […]

Saznajte više

Marija Đelić

Marija Đelić je završila XII beogradsku gimnaziju i diplomirala na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu, u zvanju profesora civilne odbrane. Potom je pohađala i uspešno okončala master studije iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu po programu Međunarodne organizacije rada, koji je zajednički izveden u saradnji Međunarodnog trening centra Međunarodne […]

Saznajte više

Marija Gašić

Marija Gašić, master inženjer organizacionih nauka, angažovan na više projekata u kompanijama u Srbiji na unapređenju poslovanja i optimizaciji zaliha […]

Saznajte više

Marija Jeremić

Marija Jeremić – Tokom svog dugogodišnjeg iskustva u domenu product development-a sa fokusom na user experience i e-commerce Marija Jeremić je uspešno sarađivala sa različitim brendovima, UX/UI dizajn i dev timovima na podizanju i unapređenju online prodavnica na različitim globalnim i lokalnim e-commerce platformama. Trenutno je kao Group E-commerce Digital Experience Menadžer […]

Saznajte više

Marija Rakić

Marija Rakić je master inženjer tehnologije: diplomirala je na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu, na departmanu hemijska tehnologija. 2014. prošla je obuke u Sekretarijatu za zaštitu životne sredine u Beogradu. Od januara 2014. radi kao projektant i kao stručni saradnik internacionalne kompanije za upravljanje otpadom FCC Eko na poslovima upravljanja tehnološkim […]

Saznajte više

Marija Savković

Marija Savković je po struci master inženjer organizacionih nauka. Završila je osnovne i master studije na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, na smeru Menadžment kvaliteta i standardizacija. U Tecor Lean & Kaizen Consulting je angažovana kao profesinalni trener i konsultant za upravljanje poslovnim procesima u oblasti Lean&Kaizen metodologije. Posvećena je svom […]

Saznajte više

Marija Tasić

Dr Marija Tasić je osnivač advokatske kancelarije Tasić & Partneri i poseduje 23 godine iskustva u pravosuđu i privredi. Savetovala je veliki broj domaćih i stranih klijenata u procesu privatizacije, restrukturiranja, kompanijskog prava i tržišta kapitala. Autor je više naučnih i stručnih radova iz oblasti akcionarstva i kompanijskog prava među […]

Saznajte više

Marija Veličković

Marija Veličković je zamenik direktora u Službi za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki Grada Beograda. Završila je osnovne i postdiplomske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Doktorant je na istom fakultetu na katedri za poslovno pravo, uža oblast: pravo javnih nabavki. Poseduje više od 10 godina radnog iskustva […]

Saznajte više

Marija Zdravković

Marija Zdravković – Moravčević, Vojnović i partneri AOD Beograd u saradnji sa Schönherr https://www.schoenherr.rs/people-detail/marija-zdravkovic/ […]

Saznajte više

Marija Žugić

Marija Žugić je master inženjer zaštite životne sredine: diplomirala je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu 2013. godine na smeru inženjerstvo za zaštitu životne sredine. Master rad odbranila je 2015. godine. Prošla je obuku za laboranta na Institutu za vodoprivredu Jaroslav Černi u trajanju od šest meseci 2015. godine. […]

Saznajte više

Marijan Blešić

Rukovodilac Grupe za poreski postupak i poresku administraciju u Ministarstvu finansija Republike Srbije – Sektor za fiskalni sistem […]

Saznajte više

Marko Bekić

Head of Accounting and Reporting u kompaniji Xella Srbija d.o.o. Značajna praktična iskustva stekao i na pozicijama Šef računovodstva u kompaniji Schneider Electric Srbija d.o.o, Menadžer računovodstva u kompaniji Mercedes-Benz Srbija i Crna Gora d.o.o i Računovođa u kompaniji S-Leasing d.o.o. […]

Saznajte više

Marko Damnjanović

Marko Damnjanović je junior partner u advokatskoj kancelariji Tasić & Partneri sa osmogodišnjim iskustvom u korporativnom pravu. Markove oblasti ekspertize su privredni i drugi sporovi, stečajni postupci i postupci po UPPR-u, nepokretnosti privatizacija, pravo intelektualne svojine, procesno i ugovorno pravo. Marko je zastupao brojna javna preduzeća i kompanije koje posluju […]

Saznajte više

Marko Nedeljković

Marko Nedeljković je rođen 10. aprila 1965. u Tuzli, u Bosni i Hercegovini, gde je završio osnovnu i srednju školu.  Na Tehnološkom fakultetu u Tuzli diplomirao je 1990, na smeru „zaštita na radu i zaštita životne okoline“. Trenutno je na poziciji direktora sektora za upravljanje rizicima u V.I.P.LEVEL.ING. d.o.o, Beograd. […]

Saznajte više

Marko Paić

Osnovne i master studije završio je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde potom upisuje doktorske studije na odeljenju za međunarodno pravo. Pravosudni ispit je položio 2010. godine. Iste godine počinje sa radom na poziciji pravnog referenta u kancelariji Ombudsmana Srbije. Na toj poziciji se bavio pisanjem pravnih preporuka i […]

Saznajte više

Marta Nađ Grubor

Marta Nadj Grubor je rođena 02.03.1980. godine u Beogradu. Završila je V beogradsku gimnaziju, a diplomirala 2005. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Radila je u Nacionalnoj službi za zapošljavanje kao savetnik u Odeljenju za javne nabavke (od 2006. do 2010. godine), gde je bila i član radne grupe […]

Saznajte više

Martina Anđelković

www.facebook.com/SnajkaDeMadre/ √ Internet preduzetnica, social media marketing strateg i online advertising ekspert. √ Dobitnica Hello! nagrade za ličnost godine na osnovu humanitarnog rada na prvoj gerilskoj akciji na društvenim mrežama za pomoć ugroženim i napuštenim životinjama #NahraniPsa. √ Zadužena za online advertising kao član EXIT Festival tima. √ Predavač iz oblasti […]

Saznajte više

Mateja Milenković Inumaru

Agile/Lean ekspert u Robert Bosch, za Lean se počinje zanimati već tokom studija kroz programe smera Upravljanje kvalitetom, objavio i naučni rad na temu “Implementacija Lean razmišljanja u projektnom menadžmentu”, i upoznao Lean kroz praksu u kompaniji Faurecia u Madridu (Tier 1 dobavljač Pežo-Sitroen grupaciji). Nakon diplomiranja sa radom na […]

Saznajte više

Mihailo Ponjavić

Mr. Mihailo Ponjavić, Trenutno je na poziciji Direktora prodaje Arena News Channels, preko 20 godina karijere u prodaji i digitalnom marketingu.   3 godine proveo na poziciji generalnog direktora u Super Kartica d.o.o. izadužen za identifikaciju korisničkih segmenata, marketing automatizaciju i digitalnu transformaciju najvećeg lokalnog loyalty programa a 6 godina proveo na […]

Saznajte više

Milan Grujić

Milan Grujić Vlasnik marketinške agencije Infinite Media Group (IMG) i član upravnog odbora Udruženja mladih privrednika Srbije (UMPS). Duži niz godina je član različitih organizacija koje se bave razvojem potencijala i preduzetništva mladih. Uža specijalnost mu je izrada strategije digitalnog nastupa. Pored Agencije, osnivač je i partner u projektima iz […]

Saznajte više

Milan Ranđelović

Milan je menadžer za radno-pravne odnose u NIS a.d. Novi Sad, jednoj od najvećih i najuspešnijih kompanija u Republici Srbiji, sa oko 11.000 zaposlenih lica. Kao prvi čovek radnog prava u NIS-u, zadužen je za tumačenje, savetovanje i primenu Zakona o radu i svih drugih propisa iz te oblasti, kao […]

Saznajte više

Milan Šesto

Milan Šesto je stekao zvanje diplomiranog pravnika na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a trenutno se nalazi na poziciji rukovodioca službe kadrovske administracije u kompaniji IDEA d.o.o, gde je pre toga obavljao poslove specijaliste za radno pravo. Ovlašćeni je predstavnik kompanije za odnose sa sindikatima, gde je stekao iskustvo u […]

Saznajte više

Milan Trbojević

  Sajber knjigovođa i poreski savetnik, specijalizovan za IT preduzetnike i mali biznis. Osnivač je i vlasnik sajber Knjigovodstva Knjiški moljac i pokretač ovog bloga. Angažovan je kao poreski savetnik za IT delatnost u ICT Hub-u gde pomaže preduzetnicima i prevazilaženju birokratskih prepreka. Angažovan u IT zajednici i specijalizovan za Startup kompanija i pronalaženja […]

Saznajte više

Milana Ceković

Međunarodno sertifikovani CSP sertifikacione kuće Scrum Alliance. 7 godina rada u finansijama zamenila je radom u IT sektoru u kom je i pronašla svoj poziv. Nekoliko godina već zaposlena je u Srpsko-Kanadskoj IT kompaniji. Agile Management kompaniju je osnovala iz želje da pomogne biznisima i pojedincima u širenju pozitivnih prednosti […]

Saznajte više

Milana Srećkov

Milana Srećkov se pridružila Marera Investment Grupi u novembru 2018. Prethodno je 10 godina radila u Victoria Group, jednoj od vodećih Balkan Agri grupacija, gde je bila na nekoliko izvršnih pozicija u finansijskim i strateškim funkcijama i vodila proces spajanja i preuzimanja za 5 kompanija. Milana je bila deo posebnog […]

Saznajte više

Milana Stepanović

Diplomirani inženjer zaštite životne sredine. Inženjer na poslovima zaštite životne sredine u FCC Eko d.o.o. Beograd. 2018. godine diplomirala na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, smer Inženjerstvo zaštite životne sredine. Od 2019. godine zaposlena u kompaniji FCC Eko na poslovima praćenja parametara životne sredine, izrade dokumentacije u vezi sa […]

Saznajte više

Milica Basta

Diplomirala i magistrirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Pre otpočinjanja advokatske prakse, radila je na pravnim poslovima u nekoliko ministarstava, javnom preduzeću, i Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Bila je asistent i predavač na visokoškolskoj ustanovi. Član je Advokatske komore Beograda od […]

Saznajte više

Milica Bjelic

Mr Milica Bjelić – consultant, ovlašćeni eksterni i nterni revizor, sa ekspertizom u finansijama, ekternoj I internoj reviziji, internoj kontroli i implementaciji FUK. Poseduje: Sertifikat ovlašćenog eksternog revizora, Sertifikat ovlašćenog internog revizora i Sudski veštak ekonomsko-finansijske oblasti Sertifikovani predavac za Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja i Međunarodne standarde revizije Ima 25 […]

Saznajte više

Milica Bondžić

Milica Bondžić je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2010. godine. Do 2013. godine  radila je u privrednom društvu  IDEA d.o.o. kao saradnik za radno-pravne i  komercijalno-pravne poslove. Od 2013-2018. godine radila je u Ministarstvu zdravlja, u Sektoru za zdravstveno osiguranje. Državni stručni ispit položila je 2013. godine, a […]

Saznajte više

Milica Mitrović

Milica Mitrović, Asset Manager at Indotek Group Hungary Milica je iskusan stručnjak za upravljanje nekretninama i kapitalom. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Beogradu. Već 8 godina posluje u oblasti Asset and Property menadžmenta. Sa Posejdon grupom (kompanija za ulaganja, razvoj i upravljanje nekretninama iz Velike Britanije) je tokom šestogodišnjeg […]

Saznajte više

Milica Popadić

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i na istom fakultetu završila master studije u oblasti evropskih integracija. Master rad radila na temu „Sloboda kretanja radnika, sa posebnim osvrtom na sudsku praksu Evropskog suda pravde“. Kao advokat u advokatskoj kancelariji Naumović & partneri danas se bavi radnim i privrednim pravom, […]

Saznajte više

Milijan Savić

Milijan Savić je menadžer bezbednosti, rukovodilac grupe za planove preduzeća za inženjering i konsalting iz oblasti zaštite životne sredine, Aurora green. Učestvovao je kao član projektnog tima i saradnik na izradi više: Planova upravljanja otpadom za preduzeća, dokumentacije za ishodovanje dozvola za upravljanje otpadom (Radnih planova, Planova zaštite od udesa […]

Saznajte više

Milka Živanović

načelnik Odeljenja za carinski sistem i politiku u Sektoru za carinski sistem i politiku Ministarstva finansija […]

Saznajte više

Miloš Bjelanović

Načelnik odeljenja za drugostepeni postupak u Republičkom geodetskom zavodu […]

Saznajte više

Miloš Jović

Zaposlen kao Viši savetnik u Upravi za javne nabavke, na poziciji Rukovodioca grupe za razvoj sistema javnih nabavki. Učestvovao je u izradi izmena i dopuna Zakona o javnim nabavkama iz 2015. godine i član je radne grupe za izradu novog zakona o javnim nabavkama. Kao autor i koautor potpisao je […]

Saznajte više

Miloš Savić

Miloš Savić je partner u konsultantskoj kompaniji WM Equity Partners iz Beograda (Srbija) i portfolio  menadžer u kompaniji za upravljanje investicionim fondovima FIMA Invest iz Beograda (Srbija). Ima bogato radno iskustvo u transakcijama promene vlasničke strukture domaćih i regionalnih kompanija, kao investitora i kao savetnik na strani prodaje i kupovine […]

Saznajte više

Miloš Stojković

Miloš je rođen 4. novembra 1982. Godine. Završio je Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2007. godine. Od 2012. godine je saradnik u Advokatskoj kancelariji Živković Samardžić, a zadužen je prvenstveno za medijsko pravo, pravo telekomunikacija, pravo intelektualne svojine, zaštitu podataka o ličnosti, oglašavanje i elektronsku trgovinu. Od decembra 2017. godine […]

Saznajte više

Miodrag Maksić

Miodrag Maksić je rođen 09.09.1981. u Beogradu. Diplomirao je na Fakultetu civilne odbrane Univerziteta u Beogradu, smer bezbednost, sa zvanjem profesor civilne odbrane. Pored diplome Fakulteta, tokom rada na poslovima bezbednosti i zaštite, nastavio je sa stručnim usavršavanjem i položio stručne ispite za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu […]

Saznajte više

Miodrag Ranisavljević

Inženjer je za elektronsko poslovanje – diplomirao na Visokoj školi strukovnih studija elektrotehnike i računarstva, MBA (Master of Business Administration) Cardiff Metropoliten Univerziteta iz Velike Britanije, i nosilac drugih ne manje značajnih sertifikata (ISO 9001, ISO 27001,…). 17 godina profesionalnog rada u oblasti poslovne primene informacionih tehnologija. Od razvoja, preko […]

Saznajte više

Mirjana Damjanović

Mirjana Damjanović, Načelnik Odeljenja za kontrolu prometa, sprečavanje nelojalne konkurencije i zaštitu potrošača u Sektoru tržišne inspekcije Ministarstva trgovine turizma i telekomunikacija […]

Saznajte više

Mirko Janić

državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja […]

Saznajte više

Mirna Stojanović

Mirna Stojanović je viši poreski savetnik u BDO Srbija, master ekonomista i specijalista za oblast poreskog savetovanja. Poseduje praktično iskustvo iz navedenih oblasti, koje je sticala prvobitno kao revizor finansijskih izveštaja u revizorsko– konsultantskim kućama Pricewaterhouse Coopers i Deloitte Srbija, kao poreski savetnik u Savezu računovođa i revizora Srbije i […]

Saznajte više

Miroslav Nikolić

Miroslav Nikolić je diplomiraо na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Karijeru je započeо 2006. godine kao advokatski pripravnik, da bi 2008. godine nakon polaganja pravosudnog ispita postao advokat. Od 2014 godine poseduje svoju advokatsku kancelariju koju čini efikasan, stručan i iskusan tim advokata u svim oblastima prava, koji svakodnevno prate […]

Saznajte više

Mladen Jovanović

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus sit amet lorem egestas, placerat neque eu, viverra justo. Nullam interdum libero arcu, mattis posuere libero lacinia nec. Sed feugiat nisi faucibus vestibulum condimentum. Mauris feugiat leo risus, at dignissim arcu posuere vel. Integer quis ex vestibulum, pulvinar tortor at, dignissim […]

Saznajte više

Nada Nedić Filipović

Nada Nedić Filipovic je diplomirani ekonomista sa preko 30 godina radnog iskustva u oblasti finansija i računovodstva. Trenutno se nalazi na poziciji ovlascenog internog revizora u javnom sektoru u Prekršajnom sudu u Beogradu. […]

Saznajte više

Nadica Pantović

Nadica Pantović, načelnik odeljenja za carinsku politiku u Sektoru za carinski sistem i politiku Ministarstva finansija, viši savetnik. Stručnjak za oblast carinske tarife i poreklo robe sa radnim iskustvom dužim od 12 godina u navedenim oblastima u okviru Uprave carina i Ministarstva finansija. Autor mnogobrojnih članaka i komentara u stručnim časopisima […]

Saznajte više

Natalija Banić

Natalija je HR konsultant sa više od 13 godina bogatog iskustva u oblasti ljudskih resursa. Njena ekspertiza se odnosi na razvoj i implementaciju strategije ljudskih resursa, upravljanje talentima, organizacioni razvoj, kreiranje razvojnih programa za različite kategorije zaposlenih, sa posebnim akcentom na razvoju ljudi na ključnim pozicijama, kao i koučing. Tokom […]

Saznajte više

Natalija Jovanović

Diplomirani inženjer zaštite životne sredine. Inženjer na poslovima zaštite životne sredine u FCC Eko d.o.o. Beograd. 2019. godine diplomirala na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Inženjerstvo zaštite životne sredine. Od iste godine zaposlena u kompaniji FCC Eko na poslovima ishodovanja odgovarajućih dozvola, izrade dokumentacije u vezi sa radom Regionalnih […]

Saznajte više

Nataša Ćalić Pintović

Zaposlena u kompaniji FCC Eko na radnom mestu specijaliste podrške operative u domenu projekata regionalnog centra za upravljanje otpadom. Radna zaduženja obuhvataju: planiranje, pripremu i izradu projekata, idejnih rešenja i tehničke dokumentacije iz oblasti unapređenja poslovanja i novih investicija. […]

Saznajte više

Nataša Milojević

dr Nataša Milojević je dipl. maš.inž, Savetnik u Edukativno informacionom centru Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije, sa velikim iskustvom u praksi pravne zaštite intelektualne svojine. […]

Saznajte više

Nataša Savić

Nataša Savić, HR stručnjak, HILL trener i sertifikovani executive coach ICF i EMCC akreditovanog programa Academy of Executive Coaching, Points of You Certified trener i SDI Qualified fasilitator sa više od 15 godina iskustva u okviru HILL grupacije. Od kraja 2014. godinje nosilac je franšize za HILL Management i njen […]

Saznajte više

Nebojša Cvijetić

Nebojša Cvijetić sertifikovani revizor informacionih sistema (CISA), i sertifikovani menadžer za bezbednost informacija (CISM). Član je ISACA udruženja od 2004. godine, kao i jedan od osnivača srpskog ogranka. Deo je Globalne servisne organizacije u okviru Ahold Delhaize Grupe, a u domenu njegovog poslovanja su izrade politika, usklađenost sa standardima, održavanje […]

Saznajte više

Nebojša Jovanović

Nebojša Jovanović, LL.M. – Prvobitno je bio zaposlen u Deloitte Holandija gde je radio na projektima iz oblasti međunarodnog i evropskog PDV-a. Pruža usluge poreskog savetovanja prvenstveno u oblasti indirektnih poreza (PDV, carine i akcize) kako domaćim, tako i međunarodnim klijentima koji posluju u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i […]

Saznajte više

Nebojša Žugić

Nebojša Žugić je rođen je 10. jula 1976. godine u Beogradu. Završio je XII beogradsku gimnaziju, a diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Za vreme studija bio je osnivač i aktivan član studentskih organizacija, dok je pravničko iskustvo sticao volontirajući u advokatskoj kancelariji. Nakon završenog fakulteta, činovničku karijeru […]

Saznajte više

Neda Mirković

Diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Kao sertifikovani REBT terapeut Instituta „Albert Ellis“ iz Njujorka i konsultant internacionalne kompanije Human Synergistics, od početka karijere bavi se primenom stečenih psiholoških znanja u biznisu, pružajući jedinstven spektar usluga u oblasti razvoja zaposlenih i razvoja organizacija. Posle dugogodišnjeg rada za prestižne […]

Saznajte više

Nemanja Bubulj

Nemanja Bubulj je master inženjer zaštite životne sredine – regionalni menadžer prodaje: diplomirao je na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, na departmanu inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu. Od maja 2014. godine zaposlen je u internacionalnoj kompaniji za upravljanje otpadom FCC Kikinda na poslovima referenta zaštite […]

Saznajte više

Nemanja Radević

Nemanja Radević, advokat, sa višegodišnjim iskustvom u savetovanju i zastupanju privrednih društava kao i u radu sa klijentima koji pružaju usluge zaštite od požara, njihovom zastupanju u različitim postupcima utvrđivanja povrede Zakona o zaštiti od požara te usklađivanju poslovanja, sa tekstom Zakona kao i praksom postupajućih državnih organa […]

Saznajte više

Nenad Cvjetićanin

Nenad Cvjetićanin rođen je 30. avgusta 1980. godine u Beogradu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu u oktobru 2004. godine. Postdiplomske studije je završio 2005. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta Beogradu, u saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Nansiju (Francuska), gde je stekao zvanje specijaliste za evropsko pravo. […]

Saznajte više

Nenad Ivanović

Nenad Ivanović je viši poreski savetnik u BDO Srbija. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu, Univerzitet u Beogradu i ima iskustvo iz poreske oblasti od 5 godina. Svoje iskustvo sticao je radom kao poreski inspektor terenske kontrole u Ministarstvu finansija, Poreska uprava – Centar za velike poreske obveznike i kao poreski […]

Saznajte više

Nenad Petrović

Nenad Petrović je diplomirani ekonomista iz oblasti bankarstva, finansija i osiguranja, sa 14 godina iskustva u radu u finansijama međunarodnih i domaćih kompanija, od čega 10 godina na sledećim rukovodećim pozicijama: Finansijski direktor i investicioni menadžer u međunarodnom investicionom-equity fondu EQUEST. Vlasnik je i direktor konsultantske firme KMT Sistem, zadužen […]

Saznajte više

Nenad Vojnović

Advokat Nenad Vojnović je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2003. godine, a pravosudni ispit položio je 2005. godine, kada je i upisan u imenik advokata Advokatske komore Beograd. Nenad je tokom svoje karijere obavljao funkciju direktora pravnih poslova i administracije u Jat Airways ad Beograd. Od 2011. do […]

Saznajte više

Nenad Zafirović

Nenad Zafirović je advokat u advokatskoj kancelariji Marković & Zafirović. Rođen 1976. godine u Beogradu. Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Nakon obavljanja pripravničkog staža i položenog pravosudnog ispita, postaje partner u advokatskoj kancelariji „Marković & Zafirović“ , koja se više od dve decenije bavi zastupanjem privrednih društava pred […]

Saznajte više

Nenad Zavirović

Nenad Zafirović

Advokat u advokatskoj kancelariiji Marković & Zafirović.  Rođen je 1976. godine u Beogradu. Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Nakon obavljanja pripravničkog staža i položenog pravosudnog ispta, postaje partner u advokatskoj kancelariji „ Marković & Zafirović“ , koja se više od dve decenije bavi zastupanjem privrednih društava pred sudovima, […]

Saznajte više

Nevena Čolić Mohora

  Nevena Čolić Mohora je diplomirani inženjer tehnologije. Diplomirala je na Univerzitetu u Beogradu, Tehnološko-metaluruški fakultet, smer zaštite životne sredine. Licencirani je projektant tehnoloških procesa. Od 2005. godine je u kompaniji MITECO Kneževac, a od 2010. godine na poziciji generalnog direktora preduzeća. Nevena ima više od 20 godina radnog iskustva […]

Saznajte više

Nevena Praizović

Master pravnik ekonomske analize prava, sa ekspretizom  i desetogišnjim isktustvom u oblasti ecommerce-a i potrošačkog prava, Senior Legal Advisor u Ananas Ecommerce. […]

Saznajte više

Nikola Marjanović

Nikola Marjanović je zavšio master studije na Mašinskom fakultetu 2008, od kada je posvećen isključivo proizvodnim procesima i unapređenjima istih. Proveo je 8 godina kao zaposleni u proizvodnoj firmi radeći na pozicijama Menadžera planiranja i organizacije, Menadžera kvaliteta i razvoja procesa i Direktora procesa. Od 2015. radi u sopsvenoj firmi […]

Saznajte više

Nikola Zarić

Nikola Zarić je advokat u advokatskoj kancelariji Marković & Zafirović. Rođen 1986. godine u Beogradu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Po diplomiranju pripravnički staž završio u advokatskoj kancelariji Marković & Zafirović, gde je i nastavio bavljenje advokaturom po položenom pravosudnom ispitu. Bavi se zastupanjem i pravnim savetovanjem […]

Saznajte više

Nikola Zarić

Advokat u advokatskoj kancelariiji Marković & Zafirović. Rođen 1986. godine u Beogradu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Po diplomiranju pripravnički staž završio u advokatskoj kancelariji Marković & Zafirović, gde je i nastavio bavljenje advokaturom po položenom pravosudnom ispitu. Bavi se zastupanjem i pravnim savetovanjem privrednih društava različitih […]

Saznajte više

Nikolina Milosavljević

Nikolina Milosavljević je diplomirani psiholog i HR konsultant za oblast razvoja lidera i talenata. Nakon završenog naprednog treninga RECBT tehnika  Instituta „Albert Ellis“, Nju Jork 2011., Nikolina u svom radu sa talentima i liderima aktivno koristi koučing tehnike i teoriju za njihov razvoj. 2006. godine počinje da radi u GfK […]

Saznajte više

Ognjen Božović

Ognjen Božović je partner u AK Atanasković Božović, sa više od dvanaest godina iskustva u savetovanju klijenata u oblasti radnog prava i rešavanja radnih sporova i sporova privrednog prava, kako u Srbiji tako i u regionu. Ognjen zastupa klijente i u stečajnim i izvršnim postupcima. Ognjen je prethodno zauzimao seniorsko […]

Saznajte više

Olga Vučković Kićanović

Olga Vučković Kićanović je dipl. pravnik zaposlena kao viši savetnik Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, licencirani antimobing trener od strane Evropske unije sa više od 500 održanih obuka na temu vansudskog rešavanja radnih sporova, mobinga, diskriminacije, zaštite privatnosti i poverljivosti, uzbunjivanja, komunikacije i motivacije. Olga je posrednik iz […]

Saznajte više

Olgica Maksimovic

Olgica Maksimović – diplomirani pravnik i ovlašćeni računovođa, sa 27 godina praktičnog iskustva iz oblasti skoro svih vrsta poreza, korporativnog prava i radnih odnosa. Završila je specijalističku obuku za poreskog savetnika i jedan je od osnivača Udruženja poreskih savetnika Srbije.     […]

Saznajte više

Olivera Brković

Advokat Olivera Brković je član radno-pravnog odeljenja AOD JPM Janković Popović Mitić. Dipomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2015. godine, a 2018. godine završila je master studije na istom. Profesionalna karijera joj je usmerena na radno pravo i savetovanje klijenata u vezi sa primenom Zakona o radu, Zakona […]

Saznajte više

Olivera Bugarinović

Svoju profesionalnu karijeru započela je na Beogradskoj berzi gde je radila trinaest godina, a poslednjih sedam godina radi na poziciji HR menadžera u austrijskoj IT kompaniji TeleTrader. Radne pozicije na mestima brokera, marketing stručnjaka, edukatora i rukovodioca prodaje donele su joj veliko iskustvo u radu sa ljudima zbog čega je […]

Saznajte više

Olivera Radović

Olivera Radović, dipl.ecc je od 2008. godine rukovodilac Samostalnog sektora za internu reviziju u „A. D. Elektromreža Srbije”. U ovoj kompaniji 2008. godine uspostavila funkciju interne revizije, kao prvu internu reviziju u javnom preduzeću u Republici Srbiji. Olivera je od 2016.godine član Komisije za polaganje ispita za sticanje zvanja ovlašćeni […]

Saznajte više

Pavle Kutlešić

Pavle Kutlešić, LL.M – Pretežno se bavi pružanjem savetodavnih usluga iz oblasti poreza na dodatu vrednost, međunarodnog oporezivanja, poreskih sporova, kao i iz oblasti transfernih cena, domaćim i međunarodnim klijentima koji posluju u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Stekao LL.M. master diplomu iz Ekonomskog  i finansijskog prava u […]

Saznajte više

Pavle Vujić

Pavle Vujić, farmaceut […]

Saznajte više

Petar Vlaisavljević

Trenutno radi na poziciji kao Internet Marketing Manager – Google Specialist u kompaniji Mozzart. Diplomirao je na Univerzitetu u Novom Sadu – Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin”.Veliko iskustvo iz oblasti digitalnog oglašavanja stekao je kroz rad u različitim kompanijama. […]

Saznajte više

Prof. dr Darija Kisić Tepavčević

ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Vladi Republike Srbije […]

Saznajte više

Prof.dr Nikola Bodiroga

Prof. dr Nikola Bodiroga je redovni profesor Pravnog fakulteta u Beogradu na kojem je diplomirao (2002), magistrirao (2006) i doktorirao (2009). Stručno se usavršavao u Nemačkoj i SAD. Autor je 8 knjiga i preko 80 članaka. Učestvovao je na naučnim i stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Bio je član […]

Saznajte više

Radmila Miković

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus sit amet lorem egestas, placerat neque eu, viverra justo. Nullam interdum libero arcu, mattis posuere libero lacinia nec. Sed feugiat nisi faucibus vestibulum condimentum. Mauris feugiat leo risus, at dignissim arcu posuere vel. Integer quis ex vestibulum, pulvinar tortor at, dignissim […]

Saznajte više

Radmila Šerović

Rođena je 22. marta 1965. u Trsteniku, gde je završila osnovno i srednje obrazovanje. 1984. upisuje Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu i diplomira na neorganskom odseku, smer tehnološka kontrola materijala, sa stečenim zvanjem diplomirani inženjer tehnologije. Radni staž započinje kao Direktor privatnog preduzeća za marketing i trgovinu „DENAKO“, a inženjerski […]

Saznajte više

Radoje Ćorić

Radoje Ćorić […]

Saznajte više

Radovan Todorović

Radovan Todorović, FCCA, menadžer finansija i izveštavanja u kompaniji Knjaz Miloš AD. Bogato iskustvo u oblasti revizije, finansijsko-računovodstvenog savetovanja i srodnih usluga za veliki broj multinacionalnih i domaćih kompanija iz raznih industrija, uključujući maloprodaju i veleprodaju, medije, auto industriju, proizvodnju diversifikovanih proizvoda, osiguranje i druge industrije. Njegovo profesionalno iskustvo uključuje […]

Saznajte više

Renata Šeperić Petak

Renata Šeperić Petak, direktorica LOGIČKA MATRICA d.o.o. Renata je odgovorna za razvoj i rast poslovanja Logičke matrice d.o.o. Tijekom godina stekla je veliko iskustvo u projektiranju, razvoju, provedbi i evaluaciji lokalnih i regionalnih razvojnih projekata, strateškog planiranja i izrade poslovnih planova, regulatornih reformi i procjeni učinaka propisa (IA, RIA) na pisanju […]

Saznajte više

Ruža Urošević

Urošević Ruža – sudija Upravnog suda u penziji […]

Saznajte više

Ružica Nikolić

Ružica je diplomirani farmaceut, direktor i osnivač Agencije za konsalting i edukaciju – AKE. Specijalizirala je farmakoterapiju na Farmaceutskom fakultetu i menadžment u zdravstvu na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Ružica je radila kao pomoćnik Ministra zdravlja u Sektoru za lekove i medicinska sredstva, ali i kao Načelnik farmaceutske inspekcije. […]

Saznajte više

Sandra Antonijević

Sandra Antonijević, diplomirani ekonomista, stručni konsultant i trener iz oblasti Lean&Kaizen metodologije. Posvećena je, kako unapređenju proizvodnih procesa, tako i edukaciji zaposlenih u kompanijama. Kao oblasti uske specijalizacije izdvaja: Uvod u lean i kaizen, Metoda 5S, Održavanjem do 0 zastoja – TPM, Procesi bez rasipanja i zastoja – TFM i […]

Saznajte više

Sanja Đalić

Sanja Đalić je osnivač i partner u advokatskoj kancelariji „Đalić“ sa posebnim fokusom na pružanje pravnih usluga u privredi i to u oblastima: naplate potraživanja, korporativnog prava, radnog prava, ugovornog prava (uključujući brojne transakcije u vezi sa nekretninama), prava medija i prava intelektualne svojine. Sanja poseduje višegodišnje iskustvo u zastupanju […]

Saznajte više

Saša Gajin

Dr Saša Gajin Profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu Predaje Ljudska prava, Pravo medija i Antidiskriminaciono pravo na osnovnim studijama, kao i Law on Information na master studijama. Koautor je Predloga zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Takođe, koautor je tri važeća zakona koji se odnose na podatke, […]

Saznajte više

Saša Perišić

Saša Perišić, v.d. pomoćnika direktora Inspektorata za rad, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja […]

Saznajte više

Saša Silvester

Saša Silvester je diplomirao na Pravnom fakultetu u Novom Sadu. Od 2004. je vodio pravne i opšte poslove u Institutu za zaštitu na radu u Novom Sadu. Tokom rada u Institutu, pored kompanijskog i radnog prava specijalizovao se naročito u oblastima zaštite od požara, bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite […]

Saznajte više

Saša Varinac

Diplomirao je 1999. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa prosečna ocena 8,90, nakon čega je položio pravosudni ispit. Odbranom master rada na temu „Zakonodavni i institucionalni okvir javnih nabavki u Evropskoj uniji“  završava Master studije iz međunarodnog javnog prava na Pravnom fakutetu u Beogradu. Akreditovan je rešenjem Nacionalne […]

Saznajte više

Sava Pavlović

  Advokat Sava Pavlović je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Svoje teorijsko i praktično znanje usavršavao je na brojnim seminarima, konferencijama i studijskim boravcima u zemlji i inostranstvu, između ostalog i na Institutu za pravnu informatiku Lajbnic Univerziteta u Hanoveru, Nemačka, kao i Univerzitetu Oksford, UK. Profesionalnu karijeru […]

Saznajte više

Slobodan Antić

Slobodan Antić je završio Mastère Spécialisé en Génie Industriel des Systèmes Industriels, Ecole Centrale Paris, Chatenay-Malabry, magistrirao i doktorirao sa tezom pod nazivom „Modeli i metode upravljanja zalihama zasnovani na metaheuristikama“, gde je angažovan na Katedri za upravljanje proizvodnjom i uslugama, Odsek za operacioni menadžment, na predmetima Upravljački sistmi i […]

Saznajte više

Slobodanka Kolundžija

Slobodanka Kolundžija, LL.M – Od septembra 2012. godine član  je poreskog odeljenja Deloitte Srbija, gde pruža usluge velikom broju klijenata, pre svega multinacionalnim kompanijama. Prvenstveno je fokusirana na pitanja međunarodnog oporezivanja i primene odredbi ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja kao i pitanja vezana za međunarodno upućivanje zaposlenih, što obuhvata pitanja […]

Saznajte više

Snežana Batrićević

Diplomirani ekonomista sa radnim iskustvom od 27 godina (rukovodeći poslovi iz oblasti finansija i interne revizije). Na poslovima interne revizije radi od 2007. godine kao samostalni interni revizor ili rukovodilac jedinice za internu reviziju (finansijski sektor – Društva za upravljanje investicionim fondovima; javni sektor – Nuklearni objekti Srbije; Državna revizorska […]

Saznajte više

Snežana Karanović

v.d. pomoćnika ministra u Sektoru za carinski sistem i politiku Ministarstva finansija […]

Saznajte više

Snežana Kostić

Snežana Kostić je diplomirani ekonomista, zaposlena kao samostalni savetnik u Ministarstvu finansija – Uprava igara na sreću. Obavljala poslove javnih nabavki u Ministarstvu privrede, kao i u Ministarstvu regionalnog razvoja I lokalne samouprave, sa dugogodišnjim iskustvom rada u praksi javnih nabavki. […]

Saznajte više

Snežana Marković

Snežana Marković  – kopirajter (od 1998. godine), a od nedavno i kopirajting konsultant. Po obrazovanju je ekonomista, a svoju novinarsku karijeru započela je u dnevnim novinama Politika. Bivša urednica i kolumnista sajtova Budoar.rs i Štaženežele.rs, bloger, autor na stotine sadržaja širom Interneta, sa osmogodišnjim iskustvom u softverskoj i ICT industriji. […]

Saznajte više

Srđan Jovanović

Srđan Jovanović – poreski konsultant, pretežno se bavi pružanjem savetodavnih usluga iz oblasti poreza na dodatu vrednost, međunarodnog oporezivanja, poreskih sporova, kao i iz oblasti transfernih cena, domaćim i međunarodnim klijentima koji posluju u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Poseduje višegodišnje iskustvo u primeni poreskih propisa i pružanja […]

Saznajte više

Stanimirka Mijailović

načelnik Odseka u Sektoru za kontrolu i nadzor nad radom javnih preduzeća Ministarstva privrede […]

Saznajte više

Stefan Dobrić

Stefan Dobrić advokat/menadžer u pravnom timu PricewaterhouseCoopers […]

Saznajte više

Stefan Njegovanović

Stefan Njegovanović – strukovni inženjer menadžmenta kvalitetom, konsultant i trener iz oblasti Kaizen metodologije. Orijentisan na unapređenje procesa kod klijenata od top menadžmenta do shopfloor radnika. Uvek otvoren za saradnju i komunikaciju radi unapređenja procesa rada. Iskustvo koje nosi sa sobom je ostvareno tokom saradnje sa kompanijama kao što su: […]

Saznajte više

Stevan Kalađurđević

Trenutno je savetnik za EBRD program „Trade Ready“, koji je pilot program, pokrenut prvo u Srbiji i Gruziji. U okviru ovog oprograma blisko sarađuje sa malim i srednjim kompanijama, zbog njihovih potreba za konsultantskih usluga neophodnih za razvoj poslovanja i širenja njihove prodaje, posebno izvan granica Republike Srbije. Kao savetnik […]

Saznajte više

Stevo Đuranović

Stevo Đuranović-sudija Upravnog suda […]

Saznajte više

Suzana Hrabrić

Suzana Hrabrić, diplomirani ekonomista sa radnim iskustvom preko 25 godina u privredi, u sektoru za MMSP. Tokom karijere angažovana na rukovodećim pozicijama iz oblasti finansija i računovodstva, kao i vođenja firme, u kompanijama koje su se bavile veleprodajom, maloprodajom, proizvodnjom i marketingom. Sa bogatim iskustvom u vođenju privatnog biznisa, preduzetništva […]

Saznajte više

Suzana R. Marković

Završila je Elektrotehnički fakultet u Prištini, a magistrirala je i doktorirala na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu na katedri za Računarsku tehniku. Iskustvo u radu na visokoškolskim ustanovama sticala je na Ekonomskom fakultetu u Prištini, na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija iz Blaca, na Visokoj školi strukovnih studija za informacione tehnologije […]

Saznajte više

Suzana Todorović

Suzana Todorović je, po obrazovanju, diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim i advokatskim ispitom. Radno iskustvo je sticala radom u pravosuđu, advokaturi i državnoj upravi. Trenutno zaposlena u Kancelariji za javne nabavke na poslovima monitoringa nad primenom propisa o javnim nabavkama. Pored toga, ovlašćena je za davanje informacija od javnog značaja […]

Saznajte više

Svetislava Nenadić i Aleksandar Ilić

Zaposleni u agenciji Search & Display, prve Google Partner agencije u Srbiji po novim pravilima sertifikacije. Oboje su  sertifikovani Google profesionalci za digitalno oglašavanje za AdWords Search, Display, Video i Mobile. Imaju više od 8 godina iskustva u radu na kampanjama domaćih i stranih korporacija, malih i srednjih preduzeća i […]

Saznajte više

Svetlana Budimčević

Svetlana Budimčević je diplomirani pravnik, master radnopravne naučne oblasti Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, sa položenim pravosudnim ispitom i sertifikatom o završenom specijalističkom kursu Osnovi makroekonomije Internacionalnog trening centra Međunarodne organizacije rada iz Torina (Italija), Radila je na različitim poslovima u Okružnom sudu u Sremskoj Mitrovici i Skupštini opštine Sremska […]

Saznajte više

Svetlana Kuzmanović – Živanović

Rukovodilac Grupe za porez na dohodak fizičkih lica i sistema doprinosa za socijalno osiguranje u Ministarstvu finansija RS […]

Saznajte više

Svetlana Marinković

Svetlana Marinković je diplomirala prava na Pravnom fakultetu, Univerziteta u Beogradu i masterirala na imovinko-pravnom modulu II. Položila je pravosudni ispit i sertifikovani je službenik za javne nabavke. Svetlana je zaposlena je kao Viši savetnik u Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, gde radi od 2010. godine. […]

Saznajte više

Svetlana Sarafijanović

Dipl.ekonomista, Poslovni i poreski konsultant, sa ekspertizom u finansijama, porezima (na dobit, imovinu i dohodak građana) i računovodstvu. Poseduje: Sertifikat ovlašćenog računovođe, Sertifikat o specijalističkoj obuci za poresko savetovanje Položene specijalističke studije za izradu transfernih cena na Pravnom fakultetu u Beogradu Ima 25 godina uskustva u privredi: Poslovni konsultant SIGMA SOLUTION CFO […]

Saznajte više

Tamara Samardžić

Tamara Samardžić, Viši savetnik za sistemske i savetodavne poslove u oblasti zaštite potrošača u Sektoru za zaštitu potrošača, Ministarstvo trgovine turizma i telekomunikacija […]

Saznajte više

Tamara Simić-Đuranović

Tamara je jedan od pionira Facility Management-a u Srbiji. U proteklih 15 godina bila je na vodećim pozicijama u kompanijama koje predstavljaju lidere na tržištu kao što su Atrium, First Facility i Strabag. Njena stručnost i bogato iskustvo u Facility industriji predstavljaju veliko bogatstvo za Marera Investment Group. Od jula […]

Saznajte više

Tatjana Cvetkovski

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus sit amet lorem egestas, placerat neque eu, viverra justo. Nullam interdum libero arcu, mattis posuere libero lacinia nec. Sed feugiat nisi faucibus vestibulum condimentum. Mauris feugiat leo risus, at dignissim arcu posuere vel. Integer quis ex vestibulum, pulvinar tortor at, dignissim […]

Saznajte više

Tatjana Prijić

Tatjana Prijić je rođena 1965. godine u Sremskoj Mitrovici. Završila je Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu. Trenutno je zaposlena u službi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti od 2017. godine, pre toga u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja od 2004. godine i u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, sa bogatim […]

Saznajte više

Tatjana Stanić

Tatjana Stanić, samostalni savetnik u Sektoru za carinski sistem i politiku Ministarstva finansija. Stručnjak za oblast porekla robe sa radnim iskustvom dužim od 11 godina. Autor članaka i komentara u stručnim časopisima i publikacijama i dugogodišnji predavač u toj oblasti. Dipl. ekonomista sa dugogodišnjim iskustvom u privredi (1991–2004) i završenom […]

Saznajte više

Teodora Perović

Teodora Perović je mašinski inženjer po struci i trenutno završava master studije na Mašinskom fakultetu na smeru za Industrijsko inženjerstvo. U Tecor Lean & Kaizen Consulting je angažovana kao konsultant za upravljanje poslovnim procesima gde predlaže i osmišljava nova rešenja koja doprinose poboljšanju procesa kroz Lean alate. Kreativni je entuzijast […]

Saznajte više

Tijana Đugumović

Tijana je angažovana na poziciji poreskog savetnika u kompaniji LeitnerLeitner Srbija i pruža usluge iz različitih oblasti poslovnog i poreskog savetovanja. Završila je master studije iz poslovne ekonomije na Univerzitetu Singidunum u Beogradu. Ima preko 7 godina profesionalnog iskustva u finansijskom poslovanju od kojih je poslednje četiri provela aktivno kao […]

Saznajte više

Uglješa Bogdanović

Uglješa Bogdanović, konsultant i profesionalni trener, QCDS Consulting, Master inženjer kvaliteta i standardizacije sa sedam godina iskustva u primeni kaizen/lean metodologije i preko 30 uspešnih projekata. Sa prosečnim godišnjim angažovanjem od >150 dana na projektima, pripada redu kaizen konsultanata sa najvećim praktičnim iskustvom u Srbiji i regionu. Industrije u kojima […]

Saznajte više

Uroš Novaković

Uroš Novaković je doktorirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, nagrađivani je stipendista gradonačelnika grada Beograda, Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije i Univerziteta u Beogradu. Bio je i stipendista Ministarstva nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije za mlade talente, raspoređen kao istraživač-stipendista u Institut za uporedno pravo gde […]

Saznajte više

Valbona Samardžija

Rođena u Beogradu, gde je završila XI beogradsku gimnaziju. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala 1982 godine, na međunarodno pravnom smeru. Pravosudni ispit položila 1994. godine. Sertifikovani službenik za javne nabavke od januara 2015. godine. Sekretar Srpskog društva za puteve “Via-Vita” od 2015. godine. Govori engleski i francuski jezik. […]

Saznajte više

Valentina Marinković

Valentina Marinković je profesor na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu, sa više od 25 godina iskustva u farmaceutskoj industriji. Rukovodilac je poslediplomskog specijalističkog studijskog programa “Farmaceutski menadžment I marketing”. Valentina Marinković je bila dugogodišnji direktor upravljanja kvalitetom u multinacionalnim farmaceutskim kompanijama. Prof. dr Marinković je angažovana kao međunarodni auditor standarda kvaliteta […]

Saznajte više

Vanja Igračev

Vanja Igračev, master analitičar zaštite životne sredine: Osnovne i master studije završila na Fakultetu za primenjenu ekologiju – FUTURA, Univerzitet Singidunum u Beogradu, smer ekoremedijacija. Od 2017. godine zaposlena na poziciji referent za zaštitu životne sredine u internacionalnoj kompaniju za upravljanje otpadom FCC EKO d.o.o, na poslovima ishodovanja odgovarajućih dozvola, […]

Saznajte više

Vedrana Božić

Po obrazovanju je diplomirani profesor engleskog jezika, od početka karijere opredeljena za poslove upravljanja ljudskim resursima i po zanimanju je HR menadžer. Prva radna iskustva je sticala od 2003. godine u kompaniji Efes Beer Group, koja je izvršila akviziciju dve pivare u Srbiji, kasnije Efes Weifert pivara i Efes Zaječar […]

Saznajte više

Veljko Davidović

Veljko Davidović, po obrazovanju diplomirani mašinski inženjer, Senior Consultant, sa liste konsultanata Evropske banke za obnovu i razvoj za program ASB (Advice for Small Businesses) na domaćem tržišti i program IP (International project) u internacionalnom domenu i  vlasnik kompanije Casa Forte koja se bavi savetodavnim uslugama i treninzima iz oblasti […]

Saznajte više

Vera Božić Trefalt

pomoćnik ministra u Sektoru turističke inspekcije […]

Saznajte više

Vera Despotović

G-đa Vera Despotović radi na poslovima višeg savetnik u oblasti tržišnog nadzora sa zaduženjem za koordinaciju i unapređenje međusektorske i regionalne saradnje u tržišnom nadzoru. Završila je Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i ima položen pravosudni ispit. Radila je u sektoru privrede u lokalnoj administaraciji i na poslovima procesuiranja i […]

Saznajte više

Vera Rovčanin Orlović

viši savetnik, Sektor za turizam […]

Saznajte više

Vesna Magazin

Vesna Magazin – Po zanimanju ekonomista, karijeru započinje 2005. godine u računovodstvu i finansijama a od 2012. godine specijalizuje se za oblast obračuna zarada i zakona koji su usko povezani sa ovom vrstom posla kao i pitanjima iz oblasti radnog prava i zapošljavanja. U Računovodstvenoj kući Unija, koja posluje u 14 […]

Saznajte više

Vesna Nanuševski

Vesna Nanuševski rođena je u Smederevu 02.03.1955. godine. Završila je Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu. Prva radna iskustva stekla je radeći u industriji i to u kompaniji „Milan Blagojević“, koja proizvodi štednjake kao tehnolog, gde je bila zadužena za poslove kontrole kvaliteta u periodu od 1980. do 1984. godine, zatim […]

Saznajte više

Vjeko Sumić

 Vjeko Sumić je internacionalno nagrađivani dizajner sa objavljenim radovima u stranim publikacijima te održanim izložbama u zemljama: Srbija, Švarcajska, Hrvatska, Nemačka i SAD. Rođen je u Splitu (Hrvatska), završio je svoju profesionalnu dizajn edukaciju u Zagrebu (Bacc u dizajnu) i stekao je online Master Degree @New York (MA in Visual […]

Saznajte više

Vladimir Dragaš

Vladimir Dragaš je advokat sa višegodišnjim iskustvom u oblasti imovinske odgovornosti. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je bio jedan od osnivača debatnog kluba Pravnog fakulteta, dugogodišnji takmičar i debatni trener. Kao advokat, samostalno radi više od 9 godina specijalizujući se u pitanjima imovinske odgovornosti: zastupanju klijenata […]

Saznajte više

Vladimir Marinkov

Vladimir Marinkov – advokat iz kancelarije Guberina-Marinkov u Beogradu. Od 2008. godine preuzima vođenje advokatske kancelarije Guberina, najpoznatije advokatske kancelarije u oblasti krivičnog prava sa tradicijom dugom 60 godina. Advokat Marinkov se primarno bavi krivičnim pravom, a posebno se specijalizovao i za oblast visokotehnološkog kriminala. Do sada je istupao u […]

Saznajte više

Vladimir Mladenov

Vladimir Mladenov je Diplomirani Ekonomista i Master Politikolog, sa 14 godina iskustva u Digitalnom marketingu. Radio kao Specijalista za E-commerce u kompanijama NELT i Webcentric, Rukovodilac online radnje i digitalnog marketinga u kompaniji Keprom i Izvršni Direktor u agenciji za digitalne komunikacije GOviral. Uža specijalnost su mu društvene mreže i […]

Saznajte više

Vladimir Nikolić

Rođen u Beogradu, sa 4 godine je otputovao u Berlin gde je naučio prednosti slobode i multikulturnog okruženja. Nakon gimnazije odlučuje da se vrati u Srbiju, a s obzirom da potiče iz preduzetničke porodice, bilo mu je blisko da zajedno sa bratom Nenadom osnuje kompaniju LimundoGrad. Cilj je bio da […]

Saznajte više

Vladimir Osmajić

Diplomirani ekonomista sa 15 godina iskustva u finansijama međunarodnih kompanija u Srbiji i regionu, od čega 10 godina kao Regionalni finansijski direktor, Direktor kontrolinga, Menadžer za centralizaciju finansijskih usluga. Trenutno na poziciji Rukovodioca finansija, računovodstva i kontrole u kompanijama Raiffeisen-Leasing i Raiffeisen-Rent pri Raiffeisen Banci, Srbija. Sertifikovani istražitelj finansijskih prevara […]

Saznajte više

Vladimir Pandurov

Vladimir Pandurov je nagrađivani autor, predavač i međunarodni menadžment konsultant za pripremu strateških planova i projekata sa preko 17 godina iskustva u programima evropskih integracija i/ili razvojne pomoći širom Centralne i Jugoistočne Evrope, Turske i Bliskog istoka.  Nagrađivani je ekspert za pisanje projekata (Treće mesto za najbolji IPA projekat u […]

Saznajte više

Vladimir Pavlović

Vladimir Pavlović ima bogato 15-ogodišnje iskustvo na srpskom finansijskom tržištu, radeći kako na kreiranju zakonskog i institucionalnog okvira (Narodna banka Srbije, Centralni registar HoV), tako i kao aktivan učesnik na finansijskom tržištu (Predsednik Nadzornog odbora Društva za upravljanje investicionim fondovima FIMA Invest). Jedan je od osnivača kompanije WM Equity Partners […]

Saznajte više

Vladimir Ristanović

Vladimir Ristanović je naučni saradnik na Institutu za evropske studije, angažovan je kao predavač brojnim projektima na temu poslovnih i finansijskih veština, akreditovani je realizator programa Nacionalne akademije za javnu upravu, recenzent u brojnim domaćim i inostranim naučnim časopisima, konsultant je na brojnim domaćim i inostranim projektima, koordinator je na […]

Saznajte više

Vladimir Zafirović

Vladimir Zafirović je zaposlen kao Projekt menadžer/Koordinator komponente programa u Stalnoj konferenciji gradova i opština/Savezu gradova i opština Srbije. Vladimir ima preko 15 godina iskustva u pripremi i rukovođenju grant šema finansiranih od strane Evropske unije kao i u pripremi, upravljanju i monitoringu projekata finansiranih od strane međunarodnih donatora u oblastima […]

Saznajte više

Vojkan Zdravković

  Vojkan Zdravković – Viši savetnik u Sektoru za finansijski sistem Ministarstva finansija Republike Srbije. Poseduje višegodišnje iskustvo u pripremi i primeni propisa iz oblasti i revizije, kao i u usaglašavanju istih sa direktivama EU i najboljom praksom. […]

Saznajte više

Vuk Božović

Vuk Božović je advokat sa više od 10 godina iskustva u savetovanju stranih i domaćih klijenata u Srbiji i regionu. Inicijalno se usavršio u oblastima radnog prava, privatizacije, M&A i kompanijskog prava, ali je takođe bio primarni kontakt za projekte koji su obuhvatali regulatorne poslove, javne nabavke i projektno finansiranje, […]

Saznajte više

Željko Dudić

Mr Željko Dudić je nabavni konsultant sa više od 20 godina iskustva u nabavnom poslovanju. Završio je osnovne i magistarske studije na Ekonomskom Fakultetu u Beogradu u domenu upravljanja trgovinom. Sertifikovan je od strane Chartered Institute of Procuerment and Supply, UK, sa statusom FCIPS, a od strane Next level procurement […]

Saznajte više

Zlatko Petrović

Rođen 1978. godine, u Šapcu. Diplomirao 2002. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Pravosudni ispit položio 2005. godine. Nakon diplomiranja zasnovao radni odnos u Opštinskom sudu u Šapcu, u svojstvu sudijskog pripravnika. Od avgusta 2003. do januara 2013. godine radio u Ministarstvu unutrašnjih poslova, u Beogradu. U periodu od […]

Saznajte više

Zlatko Stefanović

Prof. dr Zlatko Stefanović, Redovan profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu za uže naučne oblasti: Kompanijsko pravo, Privredno ugovorno pravo, Pravo Evropske unije i Međunarodno privredno pravo. Radio u privredi oko 14 godina i radi isto toliko u visokom obrazovanju. Publikacije od značaja za temu: – Komentar Zakona o […]

Saznajte više

Zoran Bogetić

Zoran Bogetić je redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu gde izvodi nastavu na predmetima: Trgovinski   menadžment, Kanali marketinga, Trgovinski marketing i menadžment prodaje i Menadžment lanca snabdevanja. Doktorirao na temi:  “Modeli upravljanja kategorijama proizvoda u kanalima prometa”. Usavršavao se na Limburg Business School (Haselt), Belgija, a bio je i JFDP […]

Saznajte više

Zoran Filipović

Zoran Filipović je specijalista bezbednosti i zdravlja na radu sa više od 15 godina iskustva na različitim pozicijama u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i zaštite životne sredine (eng. health, safety and environment, HSE). Profesionalnu karijeru je započeo u preduzeću koje se bavi obradom i proizvodnjom […]

Saznajte više

Zoran Lazić

Zoran Lazić je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1995. godine. Pripravnički staž je obavio u Okružnom javnom tužilaštvu u Beogradu, gde je, nakon  položenog pravosudnog ispita 1998. godine, radio i kao stručni saradnik. U periodu 1999-2012. godine radio je kao advokat u svojoj advokatskoj kancelariji – bavio se […]

Saznajte više

Zoran Sretić

Zoran je stručnjak za pravo konkurencije, pravila državne pomoći i primenu trgovinskh pravila Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP). Zoran je savetovao klijente poput AirSerbia, Alitalia, Etihad, Profimedia, Samsung, Železara Smederevo, Eptisa, General Electric kao i kompanije iz IT sektora. Tokom njegove službe u Kancelariji za Evropske integracije (SEIO) kao […]

Saznajte više

Zoran Trdenić

Zoran Trdenić – IT Manager u kompaniji NID Kompanija “Novosti” a.d., član Upravnog odbora udruženja E sigurnost […]

Saznajte više

Zorana Milidrag

Zorana Milidrag – kao eComm Direktor u kompaniji Sport Vision zadužena je za 8 koncepata kroz 30 web shop-ova u 9 zemalja. Njen tim čine preko 140 mladih stručnjaka koji požrtvovano unapredjuju ecomm tržište u zemlji i regionu. Bavila se marketingom 10 godina u kompanijama ComTrade i Delta Sport, a 2014. […]

Saznajte više

Zorica Alavantić

Zorica ima više od 30 godina iskustva u savetovanju klijenata u pitanjima vezanim za pitanja zapošljavanja, uključujući pripremu ugovora o radu i drugih dokumenata o radnom pravu, prestanak radnog odnosa i radnih sporova. Savetuje klijente iz različitih industrijskih sektora o svim pravnim pitanjima vezanim za korporativno upravljanje i dužnosti direktora. […]

Saznajte više

Zorica Gulas

Zorica Gulas je dipl. pravnik, šef Odseka za autorsko i srodna prava u Zavodu za intelektualnu svojinu, sa velikim iskustvom u praksi pravne zaštite intelektualne […]

Saznajte više

Zorica Isoski

Rođena je 16. marta 1966. godine u Beogradu. Diplomirala je na Fakultetu zaštite na radu i životne sredine u Nišu (1999) i položila stručni ispit za zaposlene u organima državne uprave (2004). Direktor je preduzeća za inženjering i konsalting iz oblasti zaštite životne sredine, Aurora green d.o.o. Učestvovala je kao […]

Saznajte više

Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018