EOW baner

Obaveze i odgovornosti direktora

Komentari propisanih obaveza, praktični saveti, objašnjenja, primeri rešenja iz prakse i sva potrebna dokumentacija u priručniku i na CD-u

Advokatska kancelarija Janković, Popović & Mitić
(advokat Zorica Alavantić sa saradnicima),
Advokat Damir Drnda, mr Boško Nektarijević i doc. dr Tatjana Cvetkovski, 
Nenad Zafirović
Saradnici: TPA Horwath (Bojan Žepinić i Ivana Rotim), Marko Bekić, Jelena Maoduš,
Mladen Jovanović, Radmila Miković, Biljana Sparavalo, Nenad Cvjetićanin

Odgovornost svakog direktora je uspešno, i pre svega zakonito poslovanje kompanije na čijem je čelu. U slučaju da se zakoni ne poštuju, prva osoba koja snosi odgovornost je upravo – direktor!

Samo neke od odgovornosti direktora tiču se:

  • opštih poslova direktora - statusna pitanja i način rada, način zastupanja i vođenja poslova društva, nadležnosti direktora u zavisnosti od forme društva, dobro osmišljen menadžment,
  • oblasti kadrova - – ugovori o radu i obaveze poslodavca na osnovu ugovora, otkaz ugovora o radu, prava i obaveze zaposlenih, odgovornosti za bezbednost i zdravlje zaposlenih, obaveze u slučaju prekovremenog rada, ugovori i način zapošljavanja osoba sa invaliditetom...,
  • oblasti računovodstva - opšte obaveze u oblasti računovodstva, obaveze za konsolidovani godišnji izveštaj i revidirane godišnje izveštaje, obaveze u odnosu na Skupštinu i godišnji izveštaj, odgovornost za reviziju godišnjih izveštaja...

Za nepoznavanje obaveza ili neodgovorno obavljanje dužnosti, direktori snose posledice zabrane rada, zabrane rada čitavog preduzeća ili novčane kazne!

Priručnik sa CD-om Vam obezbeđuje:

  • Vrlo jednostavna i potpuna objašnjenja nejasnih propisa - Pročitajte komentare zakona naših stručnjaka. Precizna objašnjenja će Vam uštedeti vreme provedeno u konsultacijama sa advokatima i ukloniti mogućnost greške. Smanjite nepotreban rizik!
  • Praktična rešenja konkretnih problema - Saveti za rešenja problema koje su imale druge firme i drugi direktori, kako najjednostavnije i najbolje rešiti nedoumice i pitanja koja se odnose na zakonske procedure. Učite na greškama drugih, a Vi uradite ispravno.
  • Zakonsku usklađenost u svakom trenutku! Sve tekstove i dokumenta odmah usklađujemo sa promenama propisa i sudskom praksom! Budite u toku sa svim zakonskim obavezama!

Popunite narudžbenicu i poručite odmah!

P.S. Vaše obaveze su Vaša odgovornost! U Priručniku pronađite sve što treba da znate jer Vas greška zbog neznanja može skupo koštati!

 Sadržaj priručnika i CD-a
16.900,00 RSD + PDV

Narudžbenicom se poručuje komplet - priručnik sa CD-om (programski paket za operativni sistem WINDOWS). Kupcima priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima. Nakon prijema popunjene i overene narudžbenice, poslaćemo Vam priručnik sa CD-om i fakturu.

Narudžbenica

 

 

Forum Media d.o.o - Srbija :: Bulevar despota Stefana 62, 11000 Beograd :: tel: + 381 11 329 29 63, + 381 11 329 09 22, + 381 11 630 83 22, fax: + 381 11 208 19 24