EOW baner


Upravljanje otpadom – zakon i praksa

Komentari, praktični saveti, precizna objašnjenja i nacrti dokumenata
u priručniku i na CD-u

Autori: dipl. inž. Radmila Šerović, MSc, mr Gordana Petković,
dipl. inž. Zorica Isoski (Auroragreen d.o.o.) i dipl. inž. Vesna Nanuševski

Koji su aktuelni zakonski zahtevi iz oblasti upravljanja otpadom?
Kako pripremiti obaveznu dokumentaciju?
Kako se pripremiti za inspekcijski nadzor?

Najnovije izdanje priručnika „Upravljanje otpadom – zakon i praksa“ pripremili su najeminentniji stručnjaci iz oblasti upravljanja otpadom.

Priručnik je usklađen sa najnovijim propisima iz oblasti upravljanja otpadom, zakonskim zahtevima, aktuelnim obavezama učesnika u upravljanju otpadom odnosno obavezama lica odgovornih za upravljanje otpadom i aktuelnostima u vezi sa inspekcijskim nadzorom.

Upoznajte se sa svim aktuelnostima u zakonskoj regulativi i svojim obavezama pomoću jasnih smernica u priručniku i odmah upotrebite gotove modele dokumenata u Word formatu sa pratećeg CD-a.

Ovaj priručnik sa CD-om Vam obezbeđuje:

  • Jasne smernice za lakše ispunjavanje propisanih obaveza
    Precizna objašnjenja i tumačenja zakona. Praktični saveti će Vam pomoći u svakodnevnom radu.

  • Praktična rešenja problema
  • Saveti za rešenja problema, nedoumica i pitanja koja se odnose na procedure u svakodnevnom poslovanju.

  • Pripremljene modele neophodne dokumentacije
  • Popunite gotove modele dokumenata traženim podacima za svoju firmu i sačuvajte ih ili odštampajte. Jednostavno do prave i proverene dokumentacije!

Upoznajte se sa novom zakonskom regulativom i uspostavite siguran sistem upravljanja otpadom!

Sadržaj priručnika i CD-a

16.900,00 RSD + PDV


Narudžbenicom se poručuje priručnik sa programskom opremom u WINDOWS-u na CD-u. Kupcima priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u  promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima. Nakon prijema popunjene i overene narudžbenice, poslaćemo Vam priručnik sa CD-om i fakturu.

Narudžbenica

 

Forum Media d.o.o - Srbija :: Bulevar despota Stefana 62, 11000 Beograd :: tel: + 381 11 329 29 63, + 381 11 329 09 22, + 381 11 630 83 22, fax: + 381 11 208 19 24