EOW baner


Bezbednost i zdravlje na radu u praksi

Precizna objašnjenja, smernice za sprovođenje obaveznih mera i modeli
dokumenata u skladu sa aktuelnom zakonskom regulativom

Autori: dipl. inž. Maja Ilić, dipl. inž. Marko Nedeljković i
prof. civilne odbrane Marija Đelić

Izmene i dopune Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu u primeni od novembra!
U slučaju kršenja odredbi Zakona o BZR predviđene su kazne do 1.000.000 dinara!

Novousvojena zakonska regulativa je u praksu lica odgovornih za bezbednost i zdravlje na radu donela brojne promene:
 • Najnovijim izmenama i dopunama Zakona o BZR („Sl. glasniku RS“ broj 91/2015) definisan je čak
  41 novi član i brojna nova pravila za pravna lica,
 • Novim Zakonom o inspekcijskom nadzoru, kao i samim izmenama i dopunama Zakona o BZR, definisane su promene u postupku inspekcijskog nadzora i pravima i obavezama svih učesnika u inspekcijskom nadzoru.

Da biste se u potpunosti upoznali sa svim novinama u zakonskoj regulativi i svojim novim pravima i obavezama, lakše i brže uskladili svoje akte sa novim propisima i pouzdano pripremili za inspekcijski nadzor, pripremili smo priručnik Bezbednost i zdravlje na radu u praksi.

Priručnik sa CD-om Vam obezbeđuje:
 • Postupanje u skladu sa novim zakonom
 • Saveti stručnjaka za primenu novih obaveznih mera i pripremanje i ispravno vođenje dokumentacije.
 • Značajnu uštedu vremena
  Na CD-u se nalaze već pripremljeni modeli opštih normativnih akata usklađeni sa novim zakonom i modeli obaveznih evidencija.

 • Jednostavnije obavljanje poslova i maksimalno smanjenje troškova
  Predlozi i primeri iz prakse kako samostalno obavljati poslove propisane zakonom i sprovesti sve neophodne mere.
Upoznajte se sa novom zakonskom regulativom i uspostavite siguran sistem BZR!

Sadržaj priručnika i CD-a
16.900,00 RSD + PDV

Narudžbenicom se poručuje komplet - priručnik sa CD-om (programski paket za operativni sistem WINDOWS). Kupcima priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje  niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima. Nakon prijema popunjene i overene narudžbenice, poslaćemo Vam priručnik sa CD-om i fakturu.

Narudžbenica

 

Forum Media d.o.o - Srbija :: Bulevar despota Stefana 62, 11000 Beograd :: tel: + 381 11 329 29 63, + 381 11 329 09 22, + 381 11 630 83 22, fax: + 381 11 208 19 24