EOW baner


Priručnik o javnim nabavkama

Tumačenje zakonskih obaveza i gotovi modeli 
za izradu konkursne dokumentacije za javne službe, 
privredna društva i preduzetnike – u priručniku sa CD-om

Autori: Miloš Jović, Nebojša Žugić, Marta Nađ Grubor,
Duško Žukić, Valbona Samardžija i Svetlana Marinković

Ako se bavite javnim nabavkama morali biste da znate:
 • Kako da pripremite konkursnu dokumentaciju i dokažete svoje učešće na tenderu,
 • Koji elemenat kriterijuma i tehničkih specifikacija da primenite u Planu nabavki,
 • Kako da savladate nove načine sprovođenja okvirnih sporazuma,
 • Koji su to izuzeci od primene Zakona o javnim nabavkama,
 • Na koji način se odvija postupak zaštite prava ponuđača i koji su rokovi,
 • Koje takse koje je potrebno priložiti uz podneti zahtev za zaštitu?

Ukoliko ne postupate u skladu sa važećim pravilima snosite sankcije koje vode ili plaćanju visokih novčanih kazni, dugim postupcima zaštite prava ili gubljenju Vašeg posla, profita i vremena. Naš Priručnik Vam obezbeđuje da na jednom mestu imate pripremljene sve neophodne informacije vezane za ovu oblast, koje redovno ažuriramo u skladu sa novinama u Zakonu ili praksi.

Priručnik sa CD-om Vam obezbeđuje:

 • Odgovore na ova i druga brojna pitanja sa tumačenjima Vaših novih zakonskih obaveza!
  Komentari Zakona naših stručnjaka i jasna objašnjenja će Vam uštedeti vreme!
 • Već gotove predloge modela dokumenata i neophodnih akata!
  Na CD-u Vas očekuju modeli dokumenata koji se jednostavno mogu prilagoditi Vašem konkretnom predmetu nabavke i specifičnim zahtevima Vaše firme u skladu sa Zakonom.

 • Rešenja konkretnih problema iz prakse pre nego što oni postanu Vaša poslovna realnost!
  Dragoceni saveti stručnjaka, pažljivo pripremljena uputstva za organizaciju postupaka javnih nabavki pomoći će Vam da izbegnete najčešće greške i da realizujete proces javnih nabavki na najefikasniji mogući način u skladu sa Zakonom!


Sadržaj priručnika i CD-a




16.900,00 RSD + PDV





Narudžbenicom se poručuje komplet - priručnik sa CD-om (programski paket za operativni sistem WINDOWS). Kupcima priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje  niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima. Nakon prijema popunjene i overene narudžbenice, poslaćemo Vam priručnik sa CD-om i fakturu.





Narudžbenica

 

Forum Media d.o.o - Srbija :: Bulevar despota Stefana 62, 11000 Beograd :: tel: + 381 11 329 29 63, + 381 11 329 09 22, + 381 11 630 83 22, fax: + 381 11 208 19 24