EOW baner

Zaštita od požara u praksi

Precizna objašnjenja, smernice za sprovođenje obaveznih mera i modeli
dokumenata u skladu sa aktuelnom zakonskom regulativom

Autori: dr Goran Đorđević, dipl. inž. Marko Nedeljković,
prof. civilne odbrane Marija Đelić i prof. civilne odbrane Miodrag Maksić

Novim Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara propisane su nove mere za pravne subjekte, nezavisno od njihove veličine i delatnosti, a u vezi sa:
 • kategorizacijom objekata,
 • izradom planskih akata,
 • saglasnošću na tehničku dokumentaciju,
 • podobnošću objekata za upotrebu!
U slučaju kršenja zakonskih odredbi, predviđene su kazne i do 3.000.000 dinara!

Izbegnite nepotrebne kazne i ispunite svoje nove obaveze pomoću Priručnika i CD-a sa jasnim, jednostavnim i praktičnim uputstvima i gotovim modelima neophodnih dokumenata, koji su usklađeni sa novim zakonskim rešenjem.

Priručnik sa CD-om Vam obezbeđuje:
 • Postupanje u skladu sa novim zakonom
  Saveti stručnjaka za primenu novih obaveznih mera i pripremanje i ispravno vođenje dokumentacije.
 • Značajnu uštedu vremena
  Na CD-u se nalaze već pripremljeni modeli opštih normativnih akata i modeli obaveznih evidencija usklađeni sa novim zakonom.
 • Jednostavnije obavljanje poslova i maksimalno smanjenje troškova
  Predlozi i primeri iz prakse kako samostalno obavljati poslove propisane zakonom, kako sprovesti sve neophodne mere i obezbediti objekte od eventualne štete.

Reagujte na vreme u skladu sa novom zakonskom regulativom i uspostavite siguran sistem ZOP!Sadržaj priručnika i CD-a

16.900,00 RSD + PDV
Narudžbenicom se poručuje komplet - priručnik sa CD-om (programski paket za operativni sistem WINDOWS). Kupcima priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje  niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima. Nakon prijema popunjene i overene narudžbenice, poslaćemo Vam priručnik sa CD-om i fakturu.

Narudžbenica
 

Forum Media d.o.o - Srbija :: Bulevar despota Stefana 62, 11000 Beograd :: tel: + 381 11 329 29 63, + 381 11 329 09 22, + 381 11 630 83 22, fax: + 381 11 208 19 24