EOW baner

Izmene i dopune Zakona o radu

Precizan pregled Izmena i dopuna Zakona o radu,
modeli dokumenata i praktična uputstva

za privredna društva, javne službe i preduzetnike
u Priručniku i na CD-u

Autori:
Tatjana Prijić (Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja),
Advokat Lidija Pejčinović (Advokatska kancelarija JPM Janković, Popović, Mitić),
Advokat Jelena Milačić (Advokatska kancelarija Bojović & Partners),
Advokat Damir Drnda, Advokat Nenad Cvjetićanin, Dr. Uroš Novaković
Olga Vučković Kićanović (Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova),
dipl. pravnik Ivana Mijailović, dipl. ekonomista Jelena Maoduš, Advokat Nenad Zafirović

 

Na snazi je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu!

U slučaju kršenja odredbi Zakona o radu za poslodavce su predviđene kazne čak i do 2.000.000 dinara!

Aktuelne izmene i dopune ZOR donose drastične promene u radu sa kadrovima i kadrovskom dokumentacijom!

Samo neke od promena odnose se na:
 • Nove uslove za zasnivanje radnog odnosa (na određeno/neodređeno vreme) i elemente ugovora o radu,
 • Nove uslove, rokove i procedure u vezi sa prestankom radnog odnosa,
 • Drugačiji obračun minulog rada, naknade zarade i otpremnine,
 • Naknadu štete za neiskorišćeni godišnji odmor,
 • Broj dana plaćenog odsustva,
 • Godišnji odmor,
 • Kaznene odredbe, itd.
Gde pronaći pouzdanu podršku za primenu nove zakonske regulative u praksi?

Sa timom vrhunskih stručnjaka u oblasti radnog prava, iz ugla zakonodavca i ugla praktičara, za Vas smo pripremili jedinstveni komplet za potpuno razumevanje i ispunjavanje Vaših zakonskih obaveza sa gotovim modelima dokumenata za brzu i jednostavnu svakodnevnu upotrebu.

Priručnik sa pratećim CD-om Vam obezbeđuje:
 • Jednostavna i potpuna objašnjenja novih propisa koja smo pripremili u saradnji sa vrhunskim stručnjacima u oblasti radnog prava!
  Precizna objašnjenja će Vam uštedeti vreme i ukloniti mogućnost greške.
 • Gotove modele dokumenata u skladu sa aktuelnom zakonskom regulativom!
  Za svakodnevno funkcionisanje kadrovske službe, precizni i odmah upotrebljivi uzorci: popunite, snimite i odštampajte.
 • Praktična rešenja konkretnih problema sa odgovorima na Vaša pitanja iz prakse!
  Saveti za rešavanje problema u praksi: konkretna uputstva za sve procedure u radu sa kadrovima.

P.S. Uz naš Priručnik poslujte sigurno i u skladu sa aktuelnim zakonskim propisima!

 Sadržaj priručnika i CD-a

16.900,00 RSD + PDV
Narudžbenicom se poručuje priručnik sa programskom opremom u WINDOWS-u na CD-u. Kupcima priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima. Nakon prijema popunjene i overene narudžbenice, poslaćemo Vam priručnik sa CD-om i fakturu.

Narudžbenica
 

Forum Media d.o.o - Srbija :: Bulevar despota Stefana 62, 11000 Beograd :: tel: + 381 11 329 29 63, + 381 11 329 09 22, + 381 11 630 83 22, fax: + 381 11 208 19 24