Premium proizvodi


Dobrodošli na našu stranicu „Forum Media - Premium proizvodi“!

Premium proizvodi“ su nova forma na našem tržištu koja je u potpunosti prilagođena savremenim potrebama Vašeg poslovanja. Omogućili smo Vam da od
sada naše praktične priručnike koristite i u formi prilagođenoj upravo Vašim potrebama - on-line verziji!

Kako?
Dovoljno je da u pristupno polje unesete korisničko ime i šifru koje smo Vam poslali, i da sa bilo kog mesta, u bilo kom trenutku, čitate kompletan materijal iz priručnika i preuzmete i odmah koristite potrebnu dokumentaciju sa pratećeg CD-a.

Neophodne informacije više ne morate tražiti na različitim mestima, među različitim izvorima. Sada imate sve na jednom mestu! Ova jedinstvena forma Vam omogućava jednostavno korišćenje, potpunu preglednost i pomoć na dohvat ruke. Kompletan materijal se ažurira u skladu sa svim aktuelnim zakonskim ili
tržišnim promenama, što ga u svakom trenutku čini aktuelnim.

Iskoristite nove mogućnosti za svoj brži, jednostavniji i efikasniji rad!

Za sve nedoumice obratite se našem korisničkom centru na telefon 011/ 329 29 63.

 

 

Korak po korak do bespovratnih sredstava iz EU fondova

Pristupite Priručniku
Pristupite CD-u

Upravljanje otpadom – zakon i praksa

Pristupite Priručniku
Pristupite CD-u

Bezbednost i zdravlje na radu u praksi

Pristupite Priručniku
Pristupite CD-u

Izmene i dopune Zakona o radu

Pristupite Priručniku
Pristupite CD-u

Priručnik o javnim nabavkama

Pristupite Priručniku
Pristupite CD-u

Zaštita od požara


Pristupite Priručniku
Pristupite CD-u

Obaveze i odgovornosti direktora

Pristupite Priručniku
Pristupite CD-u

Govori i pisana komunikacija za svaku poslovnu priliku

Pristupite Priručniku
Pristupite CD-u

Prva pomoć

Pristupite Priručniku
 

Forum Media d.o.o - Srbija :: Bulevar despota Stefana 62, 11000 Beograd :: tel: + 381 11 329 29 63, + 381 11 329 09 22, + 381 11 630 83 22, fax: + 381 11 208 19 24