EOW baner

Kontrolne mape

VODIČ ZA GDPR
- Primena zakonske regulative, modeli dokumenata i sudska praksa -

DODATNE INFORMACIJE I NARUDŽBENICA

Kontrolna mapa za izradu i izmenu
PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA
- za privatni i javni sektor -

DODATNE INFORMACIJE I NARUDŽBENICA

Zbirka Excel obrazaca za HR – upravljanje ljudskim resursima

DODATNE INFORMACIJE I NARUDŽBENICA

Zarade i druga primanja zaposlenih i lica van radnog odnosa:
pravni i poresko-računovodstveni aspekti

DODATNE INFORMACIJE I NARUDŽBENICA

Veštine komunikacije u biznisu

Konkretni primeri tehnika za aktivan pristup rešavanja konflikta i unapređenje komunikacije sa zaposlenima
u kontrolnoj mapi i na CD-u za rukovodioce, lidere, viši menadžment i zaposlene u HR službama u privatnom i
javnom sektoru, svima koji rukovode timom i žele da unaprede socijalne veštine svojih zaposlenih

+ poseban poklon audio CD sa hipnoterapijskim seansama za asertivnost i za samopouzdanje
DODATNE INFORMACIJE I NARUDŽBENICA

English for Human Resources

DODATNE INFORMACIJE I NARUDŽBENICA

Korporativna kultura
- zbirka kompanijskih procedura i pravila ponašanja za zaposlene -

DODATNE INFORMACIJE I NARUDŽBENICA

SLUŽBENA PUTOVANJA

- kontrolna mapa sa uputstvima, primerima dokumenata i poreskim aspektima
za ispravno normiranje i upravljanje službenim putovanjima zaposlenih -
DODATNE INFORMACIJE I NARUDŽBENICA

LEGAL ENGLISH

Pravila engleskog jezika za pravnike sa primerima obrazaca, pojmovnikom i testovima
DODATNE INFORMACIJE I NARUDŽBENICA

Zbirka praktičnih uputstava i uzoraka za efikasno upravljanje ljudskim resursima

DODATNE INFORMACIJE I NARUDŽBENICA

Zbirka akata iz oblasti rada za uređivanje pravila i procedura u oblasti
video-nadzora i elektronske kontrole zaposlenih
- uputstva i gotovi modeli za uređivanje pravila i procedura na nivou poslodavca -

DODATNE INFORMACIJE I NARUDŽBENICA

Zbirka obaveznih i opcionih opštih akata iz oblasti radnih odnosa
- uputstva i gotovi modeli za uređivanje pravila i procedura na nivou poslodavca -

DODATNE INFORMACIJE I NARUDŽBENICA

Zbirka obrazaca za efikasno upravljanje funkcijama kontrolinga:
finansijsko planiranje, analizu i izveštavanje

DODATNE INFORMACIJE I NARUDŽBENICA

Rizik i odgovornost kod trgovinskih ugovora

- pogledajte primer ugovora o prodaji -
DODATNE INFORMACIJE I NARUDŽBENICA

Kontrolna mapa za pripremu poslodavaca za nadzor inspekcije rada


DODATNE INFORMACIJE I NARUDŽBENICA


 

Forum Media d.o.o - Srbija :: Bulevar despota Stefana 62, 11000 Beograd :: tel: + 381 11 329 29 63, + 381 11 329 09 22, + 381 11 630 83 22, fax: + 381 11 208 19 24