EOW baner

Kontrolne mape

SLUŽBENA PUTOVANJA

- kontrolna mapa sa uputstvima, primerima dokumenata i poreskim aspektima
za ispravno normiranje i upravljanje službenim putovanjima zaposlenih -
DODATNE INFORMACIJE I NARUDŽBENICA

LEGAL ENGLISH

Pravila engleskog jezika za pravnike sa primerima obrazaca, pojmovnikom i testovima
DODATNE INFORMACIJE I NARUDŽBENICA

Zbirka praktičnih uputstava i uzoraka za efikasno upravljanje ljudskim resursima

DODATNE INFORMACIJE I NARUDŽBENICA

Zbirka akata iz oblasti rada za uređivanje pravila i procedura u oblasti
video-nadzora i elektronske kontrole zaposlenih
- uputstva i gotovi modeli za uređivanje pravila i procedura na nivou poslodavca -

DODATNE INFORMACIJE I NARUDŽBENICA

Zbirka obaveznih i opcionih opštih akata iz oblasti radnih odnosa
- uputstva i gotovi modeli za uređivanje pravila i procedura na nivou poslodavca -

DODATNE INFORMACIJE I NARUDŽBENICA

Zbirka obrazaca za efikasno upravljanje funkcijama kontrolinga:
finansijsko planiranje, analizu i izveštavanje

DODATNE INFORMACIJE I NARUDŽBENICA

Rizik i odgovornost kod trgovinskih ugovora

- pogledajte primer ugovora o prodaji -
DODATNE INFORMACIJE I NARUDŽBENICA

Kontrolna mapa za pripremu poslodavaca za nadzor inspekcije rada


DODATNE INFORMACIJE I NARUDŽBENICA


 

Forum Media d.o.o - Srbija :: Bulevar despota Stefana 62, 11000 Beograd :: tel: + 381 11 329 29 63, + 381 11 329 09 22, + 381 11 630 83 22, fax: + 381 11 208 19 24