Radni odnosi i HR menadžment

Seminar

Zakonski tretman zaštite poslovne tajne i zamke kod ugovora o poverljivosti

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Predavač:

Kako štitite podatke Vaše kompanije ili preduzeća?

Zakonski tretman zaštite poslovne tajne  i zamke kod ugovora o poverljivosti

 

Ugovor o poslovnoj tajni ili samo klauzula koja reguliše to pitanje sastavni su deo gotovo svakog ugovora o radu, o delu, poslovnim ili konsultantskim odnosima i slično. Vrednovanje poverljivih poslovnih podataka i njihovo osiguranje predstavljaju jedan od ključnih segmenata vođenja firme, jedan od uslova njenog razvoja i baza na kojoj se gradi vizija budućeg poslovanja!

Šta je poslovna tajna? Šta su poverljivi podaci? Kako se tretiraju i kakav pristup zahtevaju pojedini elementi ugovora o poverljivosti:

 • Visina štete u slučaju kršenja ugovornih odredbi
 • Izbor materijalnog i procesnog prava koje se primenjuje
 • Ugovaranje ugovorne kazne za slučaj povrede
 • Kada se nešto štiti ugovorom o poverljivosti, a kada zaštitom prava intelektualne svojine i koje su prednosti i mane oba pristupa?
 • Poslovna tajna kao deo zabrane nelojalne konkurencije – nepoštene tržišne utakmice
 • Kakav je odnos između poverljivih podataka i podataka o ličnosti

Saznajte od našeg predavača sa velikim iskustvom u primeni zakona, šta zakon i praksa kažu o povredama poslovne tajne, kako ih dokazati i kako postupiti u konkretnoj spornoj situaciji kada sklapate ugovor o poverljivosti.

 

    Na seminaru ćete naučiti:

 • U kojim situacijama se zaključuje ugovor o poverljivosti i koje su njegove prednosti?
 • Koje elemente svaki ugovor o poverljivosti treba da sadrži?
 • Na koji način sudskim putem zaštititi poverljiv podatak?
 • Šta treba učiniti da bi se jedan podatak smatrao poverljivim?
 • I razmeniti iskustva sa kolegama iz prakse

TEME SEMINARA:

Pojam poslovne tajne

Pravni tretman poverljivih informacija u pravu Republike Srbije

Regulativa EU I rešenja kojim težimo

 

Ugovor o poslovnoj tajni

Elementi ugovora o poverljivosti

Klauzula o poslovnoj tajni kao sastavni deo ugovora

     

Razlika između pravne zaštite po ugovoru o    poverljivosti i zaštite prava intelektualne svojine –prednosti i mane oba pristupa

Poslovna tajna kao deo zabrane nelojalne konkurencije – nepoštene tržišne utakmice

Odnos između poverljivih podataka i podataka o ličnosti

Principi zaštita poverljivih informacija

Sudska zaštita poverljivih informacija

 

KOME JE SEMINAR NAMENJEN:

Direktorima, poslodavcima, vlasnicima preduzeća,  šefovima pravne i kadrovske službe, zaposlenima u pravnim i kadrovskim službama i svima ostalima koji su zainteresovani za ovu oblast.

Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Kao polaznik seminara ostvarujete popust 20%  za nabavku priručnika “Izmene i dopune Zakona o radu” !

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Falkensteiner Hotel Belgrade

Bulevar Mihajla Pupina 10k, Beograd 11000Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:© Forum Media d.o.o. | 2018