Radni odnosi i HR menadžment

Seminar

Šifarnik zanimanja i NOKS

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Do kog momenta su poslodavci dužni da usklade prijave sa Šifarnikom zanimanja? Kako uskladiti interne akte poslodavca sa Šifarnikom?

Odnos šifarnika zanimanja i NOKS-a?

Odlukom o jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada (“Sl. glasnik RS”, br. 56/18) propisan je jedinstveni kodeks šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada. Poslodavci u Srbiji su dužni da se pridržavaju kodeksa! Donošenjem pomenute Odluke u Srbiji je priznat i prihvaćen krug zanimanja koja su u prethodnom periodu egzistirala mimo zakonske regulative, međutim brojna zanimanja koja se često pojavljuju u radnim odnosima nisu prepoznata u ovoj odluci, i postoji praznina u pogledu njihovog uključivanja u sistem jedinstvenog kodeksa šifara.

Napred navedenom Odlukom uređen je i sistem kvalifikacija i zvanja, koja su inače predviđena posebnim Zakonom o nacionalnom okviru kvalifikacija u Republici Srbiji. Pripremite se i na vreme saznajte:

 • Kakav je odnos šifarnika zanimanja sa NOKS i Zakonom o radu kojim se regulišu uslovi za zasnivanje radnog odnosa
 • Kakav je odnos sistema stručne spreme sa sistemom NOKS-a
 • Do kada poslodavci moraju da usklade svoja interna akta i prijave na osiguranje sa Šifarnikom i Zakonom o NOKS-u
 • Kako postupati u slučajevima kada Šifarnik ne poznaje određena zanimanja za kojima nesporno postoji potreba kod poslodavaca
 • Kako nazvati radno mesto i kao takvo ga opredeliti Aktom o sistematizaciji i ugovorom o radu
 • Kakav je odnos postojeće sistematizacije radnih mesta i postojećih ugovora o radu sa novom regulativom u oblasti radnih odnosa

 

    Na seminaru ćete naučiti:

 • Koje su obaveze poslodavaca u vezi sa novom Odlukom o jedinstvenom kodeksu šifara
 • Kako koristiti šifre iz Odluke o jedinstvenom kodeksu šifara
 • Koju dokomentaciju je poslodavac dužan da ažurira i do kog momenta
 • Na koji način zakonito implementirati pravila Šifarnika
 • Šifarnik zanimanja i NOKS (međusobni odnos)
 • Odnos Šifarnika, NOKS-a i akta o sistematizaciji
 • Izmena ugovorenih uslova rada u kontekstu Šifarnika i NOKS-a

TEME SEMINARA

 • Pojam Šifarnika
 • Novine u pogledu sadržine Šifarnika zanimanja
 • Implementiranje pravila sadržanih u Šifarniku
 • Ažuriranje i izmena opštih akata poslodavca
 • Ažuriranje i izmena prijave na obavezno osiguranje
 • Odnos Šifarnika i NOKS-a
 • Odnos Zakona o radu i Zakona o NOKS
 • Izmena ugovorenih uslova rada u kontekstu Šifarnika i NOKS-a
 • Postupanje poslodavca prilikom pripreme sadržine opisa posla
 • Tipičan opis posla kao osnov za imenovanje radnog mesta

 

 

KOME JE SEMINAR NAMENJEN?

Direktorima, poslodavcima, vlasnicima preduzeća,  šefovima pravne službe, šefovima kadrovske službe, zaposlenima u pravnim službama, zaposlenima u kadrovskim službama i svima ostalima koji su zainteresovani za oblast radnog prava.

Falkensteiner Hotel Belgrade

Bulevar Mihajla Pupina 10k, Beograd 11000


Cena seminara sa priručnikom Izmene i dopune Zakona o radu: 29.120,00 RSD + PDV (20 % popusta na priručnik)

*Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije druga;ije dogovoreno. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:© Forum Media d.o.o. | 2018