Menadžment i administracija

Intenzivna obuka

Stručnjak za nabavku

85,900.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Predavač:

Specijalno za lica odgovorna za postupak nabavke u kompaniji!
Postanite sertifikovani – STRUČNJAK ZA NABAVKU

 

 Za prijave do 23.10.2019. obezbeđujemo 10% popusta!

 

Potrebni su Vam saveti i smernice od strane konsultanta sa velikim iskustvom u procesu nabavke?

Kada inicirate nabavku, definišete nabavnu specifikaciju i podnesete zahtev za nabavkom, da li zaključujete Ugovor o poverljivosti, poznajete li pravila GDPR-a i korporativne odgovoronosti? Da li sprovodite u celini post nabavni proces i kako postupate ukoliko dođe do reklamacija? Primenjujete li savremene modele nabavke, da li ste digitalizovali proces nabavke, koristite li benefite elektronske nabavke i e-sourcinga? Da li ste upravljanje rizicima u nabavci digitalizovali, i koliko koristite elektronske resurse za kreiranje strategije nabavke? Imate li iskustva u korišćenju elektronskih nabavnih aukcija, i da li znate koju vrstu aukcije kada primeniti?

 

Program je sastavljen od pet modula:

 • 3 CELODNEVNE RADIONICE koje će biti održane 06.11, 14.11. i 22.11.2019. u prijatnom ambijentu hotela Heritage, Mije Kovačevića 7a, Beograd, na kojima ćete kroz predavanja i interaktivnu diskusiju doći do korisnih rešenja, važnih za unapređenje procesa nabavke;

– Radionica 1: Nabavni proces od potrebe do plaćanja, šta svaki nabavljač mora da zna

– Radionica 2: Organizacija nabavke – tri nivoa nabavke: strateška, taktička i operativna

– Radionica 3: Transformacija nabavke – od tradicionalne nabavke do agilnog digitalnog modela – šta svaki lider u nabavci mora da zna

 • STUDIJSKI MATERIJALI: e-mail seminari: „Poslovni excel“ i „Savremene tehnike komunikacije u pregovaračkim strategijama“.

 

  Šta Vam omogućava pohađanje ovog programa?

 • Interakciju sa predavačem i predloge rešenja za Vaše izazove u nabavci;
 • Razjašnjenja nedoumica u vezi sa nabavnim procesom;
 • Savete u vezi sa digitalnom transformacijom nabavke;
 • Detaljne odgovore na konkretna i specifična pitanja – možete ih poslati pre početka obuke, ali i postavljati na radionicama;
 • Sertifikat o pohađanju programa intenzivne obuke za Stručnjaka za nabavku na srpskom i engleskom jeziku koji izdaje kompanija Forum Media, sa navedenim temama u okviru programa obuke;
 • Upoznavanje kolega iz struke, interaktivnu diskusiju, primere dobre prakse i razmenu iskustava;
 • Nakon ovog programa moći ćete da samostalno sprovedete proces nabavke, da uspostavite novu organizaciju nabavke, i da pokrenete proces transformacije nabavke.
1. Modul: RADIONICA Transformacija nabavke – od tradicionalne nabavke do agilnog digitalnog modela – šta svaki lider u nabavci mora da zna (06.11.2019, 10-15h)
 • Da li ući u proces digitalne transformacije
 • Elektronska nabavka
 • Digitalizacija strateške nabavke
 • Digitalizacija upravljanja rizicima u nabavci
 • E-sourcing
 • E-procurement
 • E-auction, tri vrste aukcija
 • E- portal kao zajednički resurs nabavke
 • Blockchain kao budućnost nabavke
 • Smart contracts
2. Modul: STUDIJSKI MATERIJAL e-mail seminar „Poslovni excel“ (e-mail seminar dobićete na Vašu e-mail adresu 07.11.2019.)

Deo sadržaja – E-mail seminar „Poslovni excel“

 • Uređivanje prikaza ćelija – kreiranje, brisanje, sakrivanje, grupisanje redova i kolona,
 • Štampanje tabela i definisanje oblasti za štampu
 • Višestruko kopiranje ćelija prema unapred definisanim nizovima podataka
 • Formule – linija formula, operatori (aritmetički, poređenja, za povezivanje teksta
 • Funkcije – matematičke (SUM, SUMIF, ROUND), logičke (AND, POR, IF), za datum i vreme (NOW, TODAY), statističke (MIN, MAX AVG, COUNT, COUNTIF), za rad sa tekstom (CONCATENATE, UPPER, LOWER), VLOOKUP funkcija
 • Automatsko i uslovno formatiranje tabele
 • Naglašavanje izgleda ćelija tabela na osnovu njihovog sadržaja i definisanih uslova
 • Kopiranje tabele korišćenjem specifičnih atributa kopiranih podataka.
 • Rotiranje redova i kolona tabele
3. Modul: RADIONICA – Organizacija nabavke – tri nivoa nabavke: strateška, taktička i operativna (14.11.2019, 10-15h)
 • Organizacija nabavke
 • Upravljanje kategorijama nabavke
 • Radna mesta u nabavci
 • Kraljićeva matrica
 • Strateška nabavka
 • Taktička nabavka
 • Operativna nabavka
 • Centralizovana nabavka
 • Konzorciona nabavka
 • Pozicioniranje nabavke u kompaniji
4. Modul: STUDIJSKI MATERIJAL e-mail seminar „Savremene tehnike komunikacije u pregovaračkim strategijama“ (e-mail seminar dobićete na Vašu e-mail adresu 15.11.2019.)

    Deo sadržaja – E-mail seminar „Savremene tehnike komunikacije u pregovaračkim strategijama“

 • Šta je verbalni džudo?
 • Ne izbegavati konflikt u pregovaračkom timu, već ga iskoristiti!
 • Tipovi pregovarača
 • Kako se verbalno odbraniti od verbalnog napada
5. Modul: RADIONICA – Nabavni proces od potrebe do plaćanja, šta svaki nabavljač mora da zna (22.11.2019, 10-15h)
 • Kako nastaje potreba za nabavkom – šta inicira proces nabavke
 • Zahtev za nabavkom
 • Nabavna specifikacija
 • Upit za dobijanje ponude, informacije, predloga
 • Odabir dobavljača kojima se šalje upit
 • Ugovor o poverljivosti, GDPR, korporativna odgovoronost
 • Prijem ponuda i poređenje ponuda
 • Donošenje odluke o odabiru dobavljača
 • Izrada porudžbenice
 • Zaključivanje najboljih ugovora koji će proizaći iz Vaših veštih pregovora
 • Prijem materijala ili usluge
 • Povezivanje porudžbine, prijema i fakture
 • Plaćanje prema dobavljaču
 • Post nabavni proces, reklamacije
ZAKLJUČAK I KRAJ OBUKE: Provera znanja i primanje sertifikata za STRUČNJAKA ZA NABAVKU
 • Test za proveru znanja dobijate na i-mejl adresu 23.11.2019. Potrebno je da nam test sa svojim odgovorima mejlom, faksom ili poštom dostavite najkasnije do 29.11.2019.
 • 03.12.2019. slanje sertifikata na srpskom i engleskom jeziku putem direktne pošte.

 

PROGRAM JE NAMENJEN

Zaposlenima u sektoru nabavke i onima koji su im nadređeni, liderima u procesima transformacije, vlasnicima firmi koji žele da podignu nivo nabavnog poslovanja, svima koji su u svakodnevnom kontaktu sa nabavkom i žele da svoje veštine poboljšaju, zaposlenima u javnim nabavka koji žele da prošire svoja znanja, odgovornim licima za izradu strategija na raznim nivoima, zaposlenima koji imaju nameru da svoju karijeru nastave u okviru nabavne funkcije

NAČIN SPROVOĐENJA PROGRAMA INTENZIVNE EDUKACIJE I VAŠ BENEFIT

 • Obuka će biti održana u vidu tri intenzivne interaktivne radionice, uz otvorenu diskusiju u malim grupama. Radionice su u trajanju od po 5 sati (10:00 – 15:00). Sa svake radionice dobijate štampani materijal koji obuhvata celokupna predavanja, a kroz konkretne i svrsishodne diskusije – nova rešenja.
 • Pomoću pitanja, odgovora i dodatnih objašnjenja na radionicama Vaše znanje će se kristalizovati.
 • Kao praktičan studijski materijal dobijate e-mail seminare „Poslovni excel“ i „Savremene tehnike komunikacije u pregovaračkim strategijama“.
 • Načini sprovođenja programa i ilustrovanje primerima na radionicama biće prilagođeni strukturi i potrebama učesnika.
 • Zbog ograničenog broja učesnika uz otvorenu komunikaciju sa predavačem i jedinstvenu priliku za neprocenjivu razmenu iskustava i umrežavanje sa kolegama, kroz radionice se postiže sigurnost i efikasnost u radu.
 • Učesnici u okviru ovog programa dobijaju i profesionalno savetovanje stručnjaka u obliku komentara na predložena rešenja za unapređivanje celokupnog poslovanja.
 • Na kraju obuke, putem mejla Vam šaljemo pismeni test za proveru znanja. Test sa odgovorima nam vraćate faksom, elektronskom ili redovnom poštom najkasnije do 29.11.2019.
 • Nakon uspešno završene obuke i testa znanja dobijate sertifikat na srpskom i engleskom jeziku kao uverenje o završenom stručnom usavršavanju.
Heritage Hotel

Mije Kovačevića 7, Beograd 11000


Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 5 dana pre dana početka edukativnog programa. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do 10 dana pre početka kursa, u suprotnom će biti naplaćeno 20% od ukupnog iznosa na ime administrativnih i organizacionih troškova. Otkazivanje učešća u slučaju bolesti je moguće isključivo uz lekarsko uverenje, a u tom slučaju će uplaćeni iznos biti vraćen u celosti. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju u obuci, biće u prilici da pošalju kolegu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Zadržavamo pravo da otkažemo kurs i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gore navedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:© Forum Media d.o.o. | 2018