EOW baner

O nama

Privredno društvo FORUM MEDIA d.o.o, sa sedištem u Beogradu, osnovano je u junu 2008. godine kao ćerka firma nemačkog izdavača FORUM MEDIA GROUP. Matična firma povezuje samostalna privredna društva u Nemačkoj, Austriji, Italiji, Španiji, Velikoj Britaniji, Holandiji, Australiji, Kanadi, Singapuru, Hongkongu, Rusiji, Poljskoj, Češkoj, Slovačkoj, Mađarskoj, Sloveniji, Hrvatskoj i Srbiji, a svrstana je među 500 firmi sa najbržim rastom u EU.


Publikacije u svakoj izdavačkoj kući u okviru kompanije FORUM MEDIA GROUP u potpunosti su usklađene sa zakonodavnim sistemom svake pojedinačne države, prilagođene su potrebama lokalnih preduzeća i aktuelnim promenama na tržištu. Urednici i autori srpskih izdanja su naši renomirani stručnjaci aktivni u privredi, javnom sektoru  i stručnim udruženjima. Njihovo znanje i iskustvo u praksi donose čitaocima i korisnicima naših izdanja najnovija stručna i praktična znanja, kao i veliku pomoć u postizanju poslovnih ciljeva.

Izdavačka kuća FORUM MEDIA korisnicima nudi aktuelne poslovne, privredne i pravne informacije, kao i zakonske propise. Obezbeđuje upotrebljive i praktične obrasce, uzorke, primere, modele, tabele i ostale alatke koje olakšavaju rad i štede vreme.

Našim korisnicima garantujemo:

  • praktičnu primenu: pretplatnicima nudimo proizvode koje mogu brzo i lako primeniti u svakodnevnom radu,
  • stručnost: naša izdanja omogućavaju precizan i stručan rad usklađen sa najnovijim poslovnim informacijama i pravnim propisima,
  • aktuelnost: svaki priručnik i CD redovno ažuriramo novim informacijama, a korisniku nudimo tumačenja usklađena sa potrebama tržišta i zakonodavnim sistemom, obrasce i uzorke za konkretnu upotrebu u praksi.
Naše publikacije koriste menadžeri, ali i drugi zaposleni u lokalnim kompanijama, kako javnog, tako i privatnog sektora. Prisutni smo u brojnim domaćim velikim, srednjim i malim firmama, ali i međunarodnim predstavništvima. Aktivnosti koje smo osmislili iz godine u godinu unapređujemo. Sa velikim optimizmom idemo u budućnost i uvereni smo da ćemo uz inovativan rad i postavljene standarde ostvariti svoje poslovne ambicije. 


Za sve vaše sugestije, komentare i predloge se zahvaljujemo unapred.

Nadamo se da ćemo zajedno postići zadati cilj – pomoću našeg znanja povećati vaš uspeh.

Hvala vam na ukazanom poverenju.

Vaša Forum Media

 

 

Forum Media d.o.o - Srbija :: Bulevar despota Stefana 62, 11000 Beograd :: tel: + 381 11 329 29 63, + 381 11 329 09 22, + 381 11 630 83 22, fax: + 381 11 208 19 24