EOW baner

Korisne informacije

1. Kako naručiti?

Naručivanje možete obaviti na dva načina: putem naše web stranice (link)na kojoj su predstavljeni  priručnici ili popunjavanjem narudžbenice koja je već dostavljena na Vašu adresu.

Dovoljno je samo da narudžbenicu sa Vašim podacima i pečatom firme pošaljete na:

•    Fax:  + 381 11 208 19 24.
•    E-mail: prodaja@forum-media.rs
•    Adresu: Bulevar Despota Stefana 62, 11000 Beograd.

2. Kako platiti?

Po prijemu narudžbenice biće Vam dostavljen priručnik sa fakturom. Ukoliko želite da platite unapred, dovoljno je da nam telefonskim putem javite podatke o firmi, a mi ćemo Vam faxom poslati profakturu. Po plaćanju profakture, šaljemo Vam priručnik zajedno sa fakturom.

3. Kako promeniti/otkazati  porudžbinu?

Porudžbinu možete otkazati pisanim putem, slanjem dopisa poštom, e-mailom ili putem faxa:
Forum Media DOO, Bulevar despota Stefana 62, 11000 Beograd
prodaja@forum-media.rs
fax: + 381 11 208 19 24

4. Šta je ažuriranje?

Nakon kupovine, informacije u priručnicima i na CD-ovima redovno dopunjujemo (ažuriramo) novim sadržajima ili izmenama. Korisnicima nudimo još novih tumačenja usklađenih sa zakonodavnim sistemom, nove obrasce i uzorke za upotrebu u praksi. Ažuriranja se vrše na tromesečnoj osnovi. Svakom kupcu priručnika nova ažuriranja biće dostavljena na adresu iz narudžbenice.

5. Uputstvo za korišćenje CD-a

Ubacivanjem CD-a u računar program će se sam pokrenuti, ukoliko je vaš operativni sistem  Windows odgovarajuće podešen. Ukoliko vam se nakon ubacivanja CD-a program sam ne pokrene, uradite sledeće: otvorite pretraživač CD roma, program Auto Run. exe (npr. izaberite meni Start i upišite “D:/Auto Run”).

Korišćenje programa:

Na početku možete mišem izabrati mogućnost / opcije sa ekrana.
Uzorci:
kliknite mišem na naslov “uzorci”. Pojaviće vam se prozorčić za pretragu koji automatski otvara druge prozore, gde možete na datom spisku uzoraka izabrati željeni. Izaberite željeno poglavlje, podpoglavlje, odnosno stručnu oblast. Sada su se na spisku uzoraka pojavili naslovi. Duplim klikom miša na naslov, otvoriće vam se izabrani uzorak. Kada je izabrani uzorak otvoren, pojavi se prozor u kom emožete da menjate, dopunjavate i sačuvate ili odštampate postojeći tekst uzoraka. Preporučujemo vam da tako odrađen tekst sačuvate na hard disku i upotrebljavate tako sačuvan uzorak uz pomoć programa za obradu teksta.

Zatvaranje programa

Zatvorite sve otvorene prozore programa. Potom kliknite na desktopu na dugme za izlaz, koje je označeno sa “X”. Izlaz iz programa može da traje do 10 sekundi. U tom roku sistem pretrage se isključuje.

End

 

Forum Media d.o.o - Srbija :: Bulevar despota Stefana 62, 11000 Beograd :: tel: + 381 11 329 29 63, + 381 11 329 09 22, + 381 11 630 83 22, fax: + 381 11 208 19 24